English version
illustrasjon som viser smarte hus og en mobiltelefon som styrer ulike funksjoner i hjemmet

RELINK – Forsterking av det svake leddet. Utforsking, intervensjon og samskapte løsninger for å bygge robuste digitale hushold

Relink er et forskningsprosjekt som skal kartlegge digitale sårbarheter i dagens hushold og utvikle verktøy og løsninger som kan gjøre dagens og fremtidens oppkoplede hushold mer robuste mot digitale sårbarheter.

Om prosjektet

Digitalisering, store data og tingenes internett har gjort hjemmet til en ‘hub’ for digitale aktiviteter og sårbarheter i samfunnet. Vi gis stort ansvar for vedlikehold, for sikkerhetsrutiner og for bygging av nødvendig kompetanse for vurdering og håndtering av ulike sikkerhets- og personvernrisikoer. Det mangler gode verktøy som kan hjelpe hushold i disse vanskelige risikovurderingene. Det gjør hushold i dag til "det svake leddet" i den digitale kjeden.

Relink-prosjektet har som mål å styrke husholdleddets muligheter til å gjøre slike risikovurderinger i praksis. Prosjektet skal

a) studere teknologier, infrastrukturer, praksiser og holdninger i ulike typer av oppkoplede hushold;

b) kartlegge sårbarheter tilknyttet ulike teknologiske og sosiale infrastrukturer og kombinasjoner;

c) utvikle scenarier for fremtidige risikoer og muligheter i oppkoplede hushold;

d) i samarbeid med brukere og eksperter utvikle en "verktøykasse" som kan gi ulike hushold praktiske råd og verktøy til hvordan de kan sette seg bedre i stand til å håndtere sårbarhetene knyttet til bruk av digitale teknologier og tjenester hjemme.

Anbefalinger til politikkutformere vil også utvikles. Prosjektet er et samarbeid på tvers av samfunnsfag og teknologidisipliner og gjør bruk av etnografi, surveyer, dataanalyse, visualisering og sam-design. Resultatene fra prosjektet vil bli kommunisert til publikum via en nettside og til andre forskere, eksperter, politikkutformere og industri gjennom ulike akademiske og offentlige arrangementer.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Teknologirådet
   • Rathenau Institute, Netherlands
   • Consumer Society Research centre and the Helsinki center for Digital Humanities, University of Helsinki, Finland
   • University of Aegean, Greece
   • Ghost project
   • Petras network