English version
Clara Julia Reich

Clara Julia Reich

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Reich, Clara Julia; Slettemeås, Dag; Steinnes, Kamilla Knutsen (2023). Barn og unges digitale kompetanse: Unges erfaringer og perspektiver som utgangspunkt for en utvidet digital kompetanseforståelse. ISBN: 9788270635474. 72 s. OsloMet - storbyuniversitetet.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3063...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig