English version
Kjersti Lassen

Kjersti Lassen

Kort om

Jeg jobber med kommunikasjon, forskningsformidling, nettsider, sosiale medier og arrangementer ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Steinnes, Kamilla Knutsen ; Reich, Clara Julia ; Lassen, Kjersti (2023). Barn kjøper seg populære i dataspill.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Løvbak Berg, Lisbeth ; Lassen, Kjersti (2023). Ingen vil slutte med plast i klær.
https://www.forskning.no/forbruk-klaer-oslomet/ing

Reich, Clara Julia ; Bøyum, Live Standal ; Steinnes, Kamilla Knutsen ; Teigen, Helene Maria Fiane ; Lassen, Kjersti (2023). Barn har særlig ett godt råd til foreldre som vil dele bilder på nett.
https://forskning.no/barn-oslomet-partner/barn-har

Lassen, Kjersti ; Vittersø, Gunnar ; Amilien, Virginie ; Torjusen, Hanne ; Roos, Gun (2023). Hvordan ser vi for oss et samfunn basert på lokal mat?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Poppe, Christian ; Lassen, Kjersti (2023). Forskere har målt nordmenns økonomi: Så mange er ille ute.
https://www.forskning.no/forbruk-hus-og-hjem-oslom

Borch, Anita ; Lassen, Kjersti (2023). Ungdommene selv vil ha strengere regler mot bruk av penger i dataspill.
https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-oslomet-pa

Bugge, Annechen Bahr ; Lassen, Kjersti (2023). Har du fått nok av kjedelig veikromat og slappe pølser? Da er du ikke alene.
https://www.forskning.no/mat-norge-oslomet/har-du-

Poppe, Christian ; Lassen, Kjersti (2023). – Ei breiare og djupare krise.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Dulsrud, Arne ; Lassen, Kjersti (2023). Narkoproduksjonen tar maten fra folk i Colombia.
https://www.forskning.no/landbruk-mat-narkotika/na

Laitala, Kirsi ; Sigaard, Anna Schytte ; Lassen, Kjersti (2023). Vi elsker ull, men kjøper syntetisk.
https://www.forskning.no/forbruk-oslomet-partner/v

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig