English version
Kamilla Knutsen Steinnes

Kamilla Knutsen Steinnes

Kort om

Kamilla Knutsen Steinnes er stipendiat i Atferdsanalyse ved OsloMet og forsker i gruppen Teknologi og Bærekraft ved SIFO, hvor hun hovedsakelig forsker på barn og unges digitale hverdagsliv. I doktorgraden undersøker hun sosial inkludering blant unge ved å studere forbruk av dataspill. Hun er utdannet innen sosialpsykologi og har tidligere jobbet med emosjoner, nudging og atferdsøkonomi ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Cambridge. Hennes forskningsinteresser inkluderer tematikk knyttet til sosiale medier, gaming, kjønn, sosiale relasjoner, emosjoner, personvern og digital markedsføring.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Kroppsbilde   Emosjonsforskning   Kjønn og teknologi   Digitale medier   Digitalisering   Bærekraftig forbruk   Forbrukerpsykologi   Bærekraftig atferd   Sosiale medier   Kombinerte forskningsmetoder   Intervensjon   Barn og unge   Matsvinn   Digital markedsføring

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Langeland, Fredrik; Prøitz, Lin; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (2022). I de sosiale ytterkantene. Konstruksjoner av kjønn og maskuliniteter hos norske menn i ufrivillig sølibat. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 46.
https://hdl.handle.net/11250/3041131

Prøitz, Lin; Langeland, Fredrik; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (2022). Hybride maskuliniteter og hatideologi på nett: en litteraturgjennomgang om incels i et feministisk medievitenskapelig perspektiv. Norsk Medietidsskrift . Vol. 29.
https://hdl.handle.net/11250/2998315

Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen; Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Ungdom og kroppspress i sosiale medier. Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers; Jore, Mari Kristine (Red.). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Kapittel 7. s. 149-168. Universitetsforlaget.

Bellassen, Valentin; Arfini, Filippo; Antonioli, Federico; Bodini, A; Boehm, Michael; Brečić, Ruzica; Chiussi, Sara; Csillag, Peter; Donati, Michele; Dries, Liesbeth; Drut, Marion; De Labarre, Matthieu Duboys; Ferrer, Hugo; Filipovic, Jelena; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose Maria; Gorton, Matthew; Hoang, Viet; Hilal, Mohamed; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agata; Majewski, Edward; Monier-Dilhan, Sylvette; Muller, Paul; Napasintuwong, Orachos; Nikolaou, Kallirroi; Nguyen, Mai; Quynh, An Nguyen; Papadopoulos, I; Peerlings, Jack; Torok, Aron; Poméon, T; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Stojanovic, Z; Tocco, Barbara; Maksan, Marina Tomic; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar (2021). Sustainability Performance of Certified and Non-certified Food Social and Economic History. Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences.

Ruggeri, Kai; Berkessel, Jana; Bujold, Philipe M.; Friedemann, Maja; Jarke, Hannes; Steinnes, Kamilla Knutsen; MacLennan, Mary; Quail, Sahana K.; Tavera, Felice L.; Verra, Sanne; Naru, Faisal; Cavassini, Filippo; Hardy, Elizabeth (2021). A brief history of behavioral and decision sciences. Ruggeri, Kai (Red.). Psychology and Behavioral Economics: Applications for Public Policy. Chapter 2. Routledge.

Ruggeri, Kai; Steinnes, Kamilla Knutsen; Friedemann, Maja; Makki, Fadi (2021). Psychology and policy. Ruggeri, Kai (Red.). Psychology and Behavioral Economics: Applications for Public Policy. Chapter 1. Routledge.

Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 45.

Ching-Hua, Yeh; Hartmann, Monika; Gorton, Matthew; Tocco, Barbara; Amilien, Virginie; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). Looking behind the choice of organic: A cross-country analysis applying Integrated Choice and Latent Variable Models. Appetite . Vol. 167.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Maria Fiane (2021). Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .
https://www.idunn.no/ntu/2021/01/livsstil_til_salg...

Bellassen, Valentin; Drut, Marion; Diallo, Abdoul; Antonioli, Federico; Donati, Michele; Brečić, Ruzica; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Hoang, Viet; Nguyen, An; Steinnes, Kamilla Knutsen; Vittersø, Gunnar; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Papadopoulos, I; Peerlings, Jack; Ristic, Bojan; Tomić Maksan, Marina; Török, Áron (2021). The Carbon and Land Footprint of Certified Food Products. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig