Sharenting – til barnets beste?

Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier.

Hva er sharenting?

“Sharenting” er et sammensatt ord og omtaler foresatte som deler bilder og opplysninger om barna sine på sosiale medier (parent/sharing).

Både i Norge og internasjonalt er sharenting et utbredt fenomen og innhold som deles kan være personopplysninger, videoer, bilder og annen type informasjon. Delingen varierer både med tanke på hyppighet, til hvem og hvor mange det deles og om det deles i lukkede grupper eller på åpne profiler. 

Hvorfor forske på sharenting?

Sharenting er et lite undersøkt fenomen i norsk kontekst og det mangler spesielt kunnskap om barn og unges opplevelser med sharenting. Formålet med dette prosjektet er å bidra til å tette dette kunnskapshullet ved å inkludere både foresattes og barns perspektiv på sharenting.

Hvordan forske på sharenting?

I prosjektet skal sharenting blir undersøkt gjennom tre digitale fokusgrupper med

Videre skal det gjennomføres en fysisk workshop i Oslo med barn og foresatte for å diskutere mulige anbefalinger, tips, råd og reguleringer angående voksnes deling av bilder og opplysninger om barn på sosiale medier.

Rapport fra prosjektet

Clara Julia Reich, Live Bøyum, Helene Fiane Teigen og Kamilla Knutsen Steinnes: «Sharenting» – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier. SIFO-rapport nr. 9-2023

Foreldremøtepakke fra Tenk

Tenk, som er en del av faktisk.no, har laget et opplegg for foreldremøte om bildedeling på sosiale medier. Dette opplegget er basert på forskningen i sharenting-prosjektet. 

Norske barn og unge er på europatoppen i å dele og få delt bilder av seg selv. I gjennomsnitt får barn delt 1165 bilder av seg før de fyller 12 år. Dette foreldremøtet tar for seg foreldres bildedeling og hvordan voksne kan modellere gode delingsvaner for barna sine, skriver Tenk på nettsiden. 

Se foreldremøte om bildedeling på sosiale medier (tenk.faktisk.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...