English version
Vilde Haugrønning

Vilde Haugrønning

Kort om

Vilde Haugrønning er stipendiat i forskningsprosjektet CHANGE og har jobbet med forskning på klesforbruk ved SIFO siden 2019. Hun har en master fra Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo og en bachelor i sosialantropologi og visuell kultur fra NTNU. I sin doktorgrad forsker Haugrønning på mengden klær i norske garderober. Hun skal undersøke hvor mye klær vi har og hvordan dette henger sammen med hvordan vi bruker klær. Doktorgradsprosjektet bruker flere kvalitative metoder som garderobestudier og det teoretiske rammeverket er basert på sosial praksisteori. Haugrønning har også jobbet innenfor andre forbrukstema, blant annet matforbruk og matmerking, produktlevetid og reparasjon.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi ; Sigaard, Anna Schytte ; Tobiasson, Tone (2022). A Fashion Future: Fibre Diet. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 171-189. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Haugrønning, Vilde ; Broda, Jan; Espelien, Ingvild Svokmo; Klepp, Ingun Grimstad ; Kobiela-Mendrek, Katarzyna; Rom, Monika; Sigaard, Anna Schytte ; Tobiasson, Tone Skårdal (2022). Upping the WOOLUME: Waste Prevention Based on Optimal Use of Materials. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 61-82. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi ; Sigaard, Anna Schytte ; Tobiasson, Tone (2022). The Fate of Natural Fibres in Environmental Evaluations: A Question of Volume. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 35-59. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Amilien, Virginie ; Discetti, Roberta; Lecoeur, Jean-Loup; Roos, Gun ; Tocco, Barbara; Gorton, Matthew; Biasini, Beatrice; Menozzi, Davide; Duboys de Labarre, Matthieu; Filipović, Jelena; Meyer, Kathrin Barbara; Török, Áron; Veljković, Saša; Wavresky, Pierre; Haugrønning, Vilde ; Csillag, Péter; Simons, Johannes; Ognjanov, Galjina (2022). European food quality schemes in everyday food consumption: An exploration of sayings and doings through pragmatic regimes of engagement. 13 s. Journal of Rural Studies. Vol. 95.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.09.009

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde (2022). Textile Cleaning and Odour Removal. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. s. 197-224. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003141426-10

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi (2022). Local clothing: What is that? How an environmental policy concept is understood. 17 s. International Journal of Fashion Studies (INFS). Vol. 9.
https://doi.org/10.1386/infs_00060_1

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Tobiasson, Tone Skårdal (2022). KRUSing into the Future:Restoring a Local Value Chain Through Cooperation. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 1-34. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Klepp, Ingun Grimstad ; Laitala, Kirsi ; Haugrønning, Vilde (2021). Wardrobe Sizes and Clothing Lifespans. Nissen, Nils F.; Jaeger-Erben, Melanie (Red.). PLATE – Product Lifetimes And The Environment. Proceedings 3rd PLATE CONFERENCE, BERLIN, GERMANY 18–20 September 2019. Universitätsverlag der TU Berlin.

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Throne-Holst, Harald ; Strandbakken, Pål (2020). Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry. Journal of Cleaner Production. Vol. 282.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125349

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde Anine Rydal ; Throne-Holst, Harald ; Strandbakken, Pål (2019). Is It Worth It? Repair of Household Appliance, Mobile Phones and Clothing. Segalàs, Jordi; Lazzarini, Boris (Red.). Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption . s. 1003-1016. Institute for Sustainability Science and Technology, Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (ISST-UPC).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig