English version
Ingrid Haugsrud

Ingrid Haugsrud

Fagområder

Emner

Klær   Moteteori   Mote og samfunn

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Heidenstrøm, Nina; Haugsrud, Ingrid; Hebrok, Marie; Throne-Holst, Harald (2022). ”Hvorfor kan ikke bare alle produkter være bærekraftige?” Hvordan forbrukere oppfatter og påvirkes av markedsføring med bærekraftpåstander. 136 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2838...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig