English version
collage av plastprodukter og tekst

REDUCE – mindre plast i hverdagen

Prosjektet skal se på plast i et systemperspektiv og undersøke hvordan vi kan redusere forbruket av plastprodukter i hverdagslivet.

Prosjektet REDUCE er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra feltene design, sosiologi og historie samt en rekke bedrifter og organisasjoner. Sammen skal de se på plast i et systemperspektiv og undersøke hvordan vi kan redusere forbruket av plastprodukter i hverdagslivet. Prosjektet vil særlig se på tre forbruksområder der det brukes mye plast: hygieneprodukter, fritidsprodukter og produkter knyttet til barndom, for eksempel leker.

Som kjent er den plasten vi bruker aller mest av laget av ikke-fornybare karbonressurser knyttet til store klimagassutslipp - nemlig olje. I tillegg er det svært lite av den plasten vi bruker som per i dag lar seg gjenvinne. Endel plast lekker skadelige kjemikalier og mikroplast, og forsøpler landskap og hav – derfor må vi redusere forbruket av den.

Samtidig er plast et vidundermateriale som kan brukes til nesten hva som helst, formes og farges i en uendelighet av muligheter. Og i noen produkter er plasten det absolutt mest egnede materialet, og vil fortsette å være det en stund fremover, til vi finner et alternativ som kan matche dets egenskaper.

Dette er ikke produktene det fokuseres på i REDUCE, som søker å redusere forbruket av plast der bruken av materialet ikke er hensiktsmessig, og der det allerede finnes, eller der det kan utvikles alternativer. Ved å se på plasten fra ulike perspektiver knyttet til forbrukernes hverdagsliv, politiske reguleringer og prosesser, og produktutvikling i næringslivet – vil REDUCE bidra til å identifisere barrierer og muligheter for å redusere plastforbruket i fremtiden.

Prosjektet vil bidra med kunnskap om:

 1. hvordan politiske rammevilkår påvirker plastforbruket
 2. hvordan plastprodukter inngår i forbrukernes hverdagsliv
 3. hvordan plastens rolle har utviklet seg historisk og hva det betyr for forbruket i dag
 4. innovasjonsmuligheter gjennom (re)design av systemer, produkter og tjenester, fremtidsscenarier og Designerly living Labs
 • Prosjektdeltakere ved SIFO

  Laster inn ...
 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet
  • Green Leap ved Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
  • University of Bristol
  • Norsk Teknisk museum
  • Miljødirektoratet
  • Naturvernforbundet
  • Den norske turistforening
  • Jutulskinn
  • LOOP – Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning
  • Unikum design
  • CleanCup AS
  • Bergans
  • Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap BIR AS
  • Hans Torgersen & sønn AS

Tilslag til REDUCE i Forskningsrådet juni 2021

Skal studere plastreduksjon

SIFO har fått tilslag fra Norges forskningsråd på prosjektet REDUCE, som skal se på hvordan vi kan redusere bruken av plast i hverdagslivet.

bildecollage rundt ordet Plastic