English version
Annechen Bahr Bugge

Annechen Bahr Bugge

Kort om

Annechen Bahr Bugge er sosiolog (dr.polit) og forsker I ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat og spisevaner. I 2005 tok hun en doktorgrad i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis. Hun ga i 2019 ut verket Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere, en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Boken tar blant annet for seg spørsmålene, hva og hvordan har nordmenn spist opp igjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt videreført og endret? Og hva kan vi lære av vår mathistorie? Fra 2021 til 2024 er hun leder av forskningsprosjektet FoodLessons. Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av matnasjonen Norge 2030. Målsettingen er å utforske og formidle vår kulinariske arv på en slik måte at det mobiliserer til nytenkning og innsats for kunnskaps- og næringsutvikling. Videre er målet å vise frem vår mangfoldige mat- og drikkekultur på innovative og spennende måter, samt stimulere til bedre samspill mellom tradisjoner og nye impulser.

Fagområder

Emner

Sosiologi   Forbrukeratferd   Matkultur   Forbruk mat   Norsk matkultur   Mathistorie   Matforbruk   Forbruksforskning   Samfunnsvitenskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Slapø, Helena; Bugge, Annechen Bahr ; Sandaker, Ingunn ; Lekhal, Samira (2022). Can in-store interventions reduce the socioeconomic gap in fruit and vegetable purchases in grocery stores? A descriptive study of volume sales from 2012 to 2020 in Norway's largest grocery store chain. Appetite. Vol. 176.
https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106100

Groufh-Jacobsen, Synne ; Bugge, Annechen Bahr ; Morseth, Marianne S. ; Pedersen, Julia Tsuruta; Henjum, Sigrun (2022). Dietary Habits and Self-Reported Health Measures Among Norwegian Adults Adhering to Plant-Based Diets. 9 s. Frontiers in Nutrition. Vol. 9.
https://doi.org/10.3389/fnut.2022.813482

Gonera, Antje; Svanes, Erik; Bugge, Annechen Bahr ; Hatlebakk, Malin Myrset; Prexl, Katja-Maria ; Ueland, Øydis (2021). Moving Consumers along the Innovation Adoption Curve: A New Approach to Accelerate the Shift toward a More Sustainable Diet. Sustainability. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/su13084477

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr ; Ueland, Øydis (2020). Health-related factors influencing food choices of active home-living older adults in Norway. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE).
https://doi.org/10.18261/ntfe.18.2.3

Bugge, Annechen Bahr (2019). Grøt og velling - før og nå. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE).
http://www.ntfe.no/i/2019/4/m-842

Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr ; Schjøll, Alexander ; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (2019). Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE).
http://www.ntfe.no/i/2019/1/tfe-2019-01b-2401

Bugge, Annechen Bahr (2019). Barn og unges matkultur - eksempelet fastfood. Holthe, Asle; Aadland, Eli Kristin; Viig, Nina Grieg (Red.). Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. s. 271-284. Fagbokforlaget.

Hyllestad, Susanne; Veneti, Lamprini; Bugge, Annechen Bahr ; Rosenberg, Thea Grav; Nygård, Karin Maria; Aavitsland, Preben (2019). Compliance with water advisories after water outages in Norway. 9 s. BMC Public Health. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12889-019-7504-8

Bugge, Annechen Bahr (2019). Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. ISBN: 978-82-02-54934-3. 560 s. Cappelen Damm Akademisk.

Bugge, Annechen Bahr (2018). Reklame for usunn mat og drikke – møter norske barn og unge mye av det når de bruker medier?. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. s. 99-107. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig