English version
Marianne Morseth

Marianne Morseth

Kort om

Førsteamanuensis i Samfunnsernæring og klinisk ernæringsfysiolog med særlig interesse for global ernæring og forskningserfaring fra Sør-Afrika, Algerie og Nepal. Tema hun underviser i er bl.a. global ernæring, prosjektsyklus for ernæringsintervensjoner og sosiale ulikheter i helse og ernæring. Hennes publikasjoner er varierte, bl.a. innenfor temaer som tarmhelse og underernæring hos barn (PhD), helserisiko i flyktningebeolkninger (diabetes og jodoverskudd), kunnskap og ernæringspraksis blant barn og unge og deres omsorgpersoner, basert på både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Hun er leder for arbeidspakke 5 i forskningsprosjektet New Tools med målsetning om å utvikle nye skårer for helse og bærekraft for gjennomgripende endringer i matsystemet. Hun har veiledet mange masterstudenter i ernæring og er PhD veileder i prosjektet EATWELL som undersøker matsystemer, økologi og helse i Bhutan. 

Fagområder

Emner

Samfunnsernæring   Klinisk ernæring   Gastrointestinale infeksjoner   Mikronæringsstoffmangel   Amming og tilleggskost   Underernæring og vekst   Kostholdsforskning

Land

Norge   Nepal

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Morseth, Marianne S. ; Gananathan, Siyamali; Terragni, Laura ; Henjum, Sigrun (2024). Transmission of food literacy to youth in Norwegian childcare institutions – a qualitative study. Food & Nutrition Research (FNR). Vol. 68.
https://doi.org/10.29219/fnr.v68.9803

Henjum, Sigrun ; Hjellset, Victoria Telle ; Andersen, Eivind; Flåten, Merethe Øyaland; Morseth, Marianne (2022). Developing a risk score for undiagnosed prediabetes or type 2 diabetes among Saharawi refugees in Algeria. 9 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-13007-0

Mazza, Marlene; Torheim, Liv Elin ; Morseth, Marianne (2022). Association between parental feeding practices and children’s dietary intake: a cross-sectional study in the Gardermoen Region, Norway. Food & Nutrition Research (FNR). Vol. 66.
https://doi.org/10.29219/fnr.v66.8050

Groufh-Jacobsen, Synne ; Bugge, Annechen Bahr ; Morseth, Marianne S. ; Pedersen, Julia Tsuruta; Henjum, Sigrun (2022). Dietary Habits and Self-Reported Health Measures Among Norwegian Adults Adhering to Plant-Based Diets. 9 s. Frontiers in Nutrition. Vol. 9.
https://doi.org/10.3389/fnut.2022.813482

Tørris, Christine ; Gjølstad, Eli ; Morseth, Marianne S. ; Debesay, Jonas ; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 s. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12100670

Almendingen, Kari ; Morseth, Marianne S. ; Gjølstad, Eli ; Brevik, Asgeir ; Tørris, Christine (2021). Student's experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLOS ONE. Vol. 16.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250378

Aakre, Inger; Morseth, Marianne ; Dahl, Lisbeth Jane; Henjum, Sigrun ; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Markhus, Maria Wik (2020). Iodine status during pregnancy and at 6 weeks, 6, 12 and 18 months post-partum. 9 s. Maternal & Child Nutrition.
https://doi.org/10.1111/mcn.13050

Henjum, Sigrun ; Hjellset, Victoria Telle ; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Flaaten, Merethe Øyaland; Morseth, Marianne S. ; Andersen, Eivind (2020). Prevalence of type 2 diabetes and associated risk factors among Saharawi refugees in Algeria. European Journal of Public Health. Vol. 30.
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.200

Morseth, Marianne S. ; Ngyen, Tuan T.; Skui, Malene; Terragni, Laura ; Ngo, Quang V.; Ha, T T Vu; Mathisen, Roger; Henjum, Sigrun (2020). Health staff experiences with the implementation of early essential newborn care guidelines in Da Nang municipality and Quang Nam province in Viet Nam. BMC Health Services Research.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05449-2

Morseth, Marianne S. ; Aakre, Inger; Barikmo, Ingrid; Dahl, Lisbeth; Henjum, Sigrun (2019). High iodine content in local animal milk and risk of exceeding EFSA upper intake level for iodine among Saharawi women. PLOS ONE. Vol. 14.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212465

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig