English version
Christine Tørris

Christine Tørris

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Hougaard, Peter Forde; Tørris, Christine; Erichsen, Torunn; Høium, Kari; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Tørris, Christine; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Tørris, Christine; Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Tørris, Christine; Gjølstad, Eli; Morseth, Marianne S.; Debesay, Jonas; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 s. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12100670

Almendingen, Kari; Morseth, Marianne S.; Gjølstad, Eli; Brevik, Asgeir; Tørris, Christine (2021). Student's experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLOS ONE. Vol. 16.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250378

Tørris, Christine; Bjørnnes, Ann Kristin (2020). Duration of Lactation and Maternal Risk of Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. 18 s. Nutrients. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/nu12092718

Tørris, Christine (2020). Kan omvendt undervisning gi bedre læringsutbytte i legemiddelregning, sammenlignet med tradisjonell undervisning? En kvasieksperimentell kontrollert studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.
https://doi.org/10.7557/14.4703

Høium, Kari; Blaalid, Laila; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-04-05

Tørris, Christine; Mobekk, Hilde (2019). Improving cardiovascular health through nudging healthier food choices: A systematic review. Nutrients. Vol. 11:2520.
https://doi.org/10.3390/nu11102520

Tørris, Christine; Småstuen, Milada Cvancarova; Molin, Marianne (2018). Nutrients in fish and possible associations with cardiovascular disease risk factors in metabolic syndrome. Nutrients. Vol. 10:952.
https://doi.org/10.3390/nu10070952

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig