English version
Nina Misvær

Nina Misvær

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Familier med funksjonshemmede barn   Barn i familie   Barnefamilier   Samliv   Kronisk sykdom   Søvn   Brukermedvirkning   Barn og ungdom   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Familie, dagliglivproblemer   Ernæring   Barnesykdommer   Foreldre   Søvnforstyrrelser / søvnproblemer / søvnbesvær   Vaksiner   Type 1 diabetes   Forebyggende tannhelse   Fysisk aktivitet   Ungdomsforskning   Livskvaliet   Helsestasjon   Overvekt   Skolehelsetjeneste   Elevers psykiske helse   Smittsomme sykdommer   Kolikk   Apotekbrosjyrer   Hodelus

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Riiser, Kirsti; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care . Vol. 21.

Helseth, Sølvi; Misvær, Nina; Småstuen, Milada Cvancarova; Andenæs, Randi; Valla, Lisbeth (2022). Infant colic, young children’s temperament and sleep in a population based longitudinal cohort study. BMC Pediatrics . Vol. 22.

Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2991143

Valla, Lisbeth; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Misvær, Nina; Andenæs, Randi (2022). Factors associated with maternal overall quality of life six months postpartum: a cross sectional study from The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 22.

Albertini Früh, Elena; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2021). Ungdommers erfaring med nyoppdaget diabetes 1. En kvalitativ studie. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 11.

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Valla, Lisbeth; Småstuen, Milada C; Andenæs, Randi; Misvær, Nina; Olbjørn, Christine; Helseth, Sølvi (2021). Association between colic and sleep problems in infancy and subsequent development, emotional and behavioral problems: a longitudinal study. BMC Pediatrics . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/91431

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Albertini Früh, Elena; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2020). Mødres erfaringer med omsorg for en ungdom med nyoppdaget diabetes type 1. Sykepleien Forskning . Vol. 15.
https://sykepleien.no/forskning/2020/09/modres-erf...

Misvær, Nina; Lyngseth, Else Johansen (2020). Helsestasjonens rolle i forebygging og kartlegging av språkvansker. Lyngseth, Else Johansen (Red.). Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Kapittel 5. s. 79-103. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig