English version
Borghild Løyland

Borghild Løyland

Kort om

Psykiatrisk sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og doktorgrad i klinisk medisin. Ansatt som professor ved OsloMet, men har i mange år arbeidet i barne-, ungdom og voksenpsykiatrien i Oslo. Internasjonal erfaring fra University of California San Fransisco, ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid. Har i to år forsket på hygiene og infeksjonsforebygging ved Columbia University New York. Arbeider nå med helse og livskvalitet hos barn, unge og voksne i vanskelige og sårbare situasjoner. Leder prosjektene «Alternativ sosialhjelp», «Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem» og «Søvn hos foreldre som har syke barn i og utenfor sykehus». Underviser og veileder studenter på bachelor, master og doktorgradsnivå.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbekken, Ida Hellum ; Utne, Inger ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2023). Long-term social assistance recipients’ experiences with an increased monthly payment: a qualitative pilot study. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231209369

Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M; Engh, Anna Marie Ellström; Utne, Inger (2022). Characteristics associated with decrements in objective measures of physical function in older patients with cancer during chemotherapy. Supportive Care in Cancer. Vol. 30.
https://doi.org/10.1007/s00520-022-07416-5

Flølo, Tone Nygaard ; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00962-7

Utne, Inger ; Stokke, Kjersti ; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine (2022). Changes in subjective measures of cognitive function in older adults from the initiation through 12 months after the receipt of chemotherapy. Cancer Nursing.
https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001140

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Utne, Inger ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Guren, Marianne Grønlie; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Kleven, Anne Grethe ; Utne, Inger (2021). Common and distinct characteristics associated with self-reported functional status in older patients with cancer receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing. Vol. 54:102033.
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.102033

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12955-021-01837-2

Torstveit, Ann Helen ; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Guren, Marianne; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine; Vistad, Ingvild; Miaskowski, Christine; Utne, Inger (2021). Distinctions Between Self-Report and Performance-Based Measures of Physical Function in Older Patients Prior to Chemotherapy. Cancer Nursing. Vol. 44.
https://doi.org/10.1097/ncc.0000000000000964

Gaudernack, Henrik; Hareide, Martine; Miaskowski, Christine; Ritchie, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen ; Utne, Inger (2021). Symptom experience of older oncology patients with low versus high levels of multimorbidity prior to chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing. Vol. 54.
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.102029

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig