English version
Heidi Holmen

Heidi Holmen

Kort om

Heidi Holmen leder prosjektet "CHIP homeTec: Helseteknologi i hjemmebasert palliasjon til barn – en evidensbasert tilnærming" finansiert av Forskningsrådet fra 2021-2026. Hun leder også forskningen knyttet til digitale poliklinikker i spesialisthelsetjenesten i et prosjekt ledet av Dignio sammen med OUS og UNN i hennes postdoktorprosjekt fra 2020 til 2023. Fra 2020 til 2021 var Holmen en del av OsloMets "Forskertalentprogram". Heidi Holmen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag. Hun har en doktorgrad i mobilapper for personer med type 2 diabetes (UiO 2017). Hun har master i folkehelse fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (2010) og en bachelor i sykepleie fra Nord Universitet (2006). Hun har også en videreutdanning i klinisk diabetessykepleie fra Høgskulen på Vestlandet (2011). I sin forskning fokuserer hun på blant annet helseteknologi og hvordan teknologi kan støtte mennesker med kronisk sykdom, både voksne med diabetes og barn som mottar barnepalliasjon. Hun er særlig opptatt av brukermedvirkning i forskning og metoder for å ivareta dette. Hun var medlem av Akademiet for Yngre forskere i perioden 2017-2021.

Fagområder

Emner

Livskvalitet   Diabetes   Mobilteknologi   Helseatferd   Palliasjon

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea; Godskesen, Tove; Holmen, Heidi; Dihle, Alfhild; Winger, Anette; Österlind, Jane; Klarare, Anna (2023). Advantages and Challenges of Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: A Systematic Mixed Studies Review. Journal of Medical Internet Research.
https://doi.org/10.2196/preprints.43684

Holmen, Heidi; Holm, Are Martin; Kilvær, Thomas Karsten; Ljoså, Tone Marte; Granan, Lars Petter; Ekholdt, Christopher; Larsen, Lotte Sandberg; Fosse, Erik Torgeir (2023). Digital Outpatient Services for Adults: Development of an Intervention and Protocol for a Multicenter Non-Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols. Vol. 12.
https://doi.org/10.2196/46649

Riiser, Kirsti; Kalleson, Runa; Holmen, Heidi; Torbjørnsen, Astrid (2023). Integrating research in health professions education: a scoping review. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04615-4

Torbjørnsen, Astrid; Jensen, Annesofie Lunde; Singstad, Tone; Mickelson Weldingh, Nina; Holmen, Heidi (2023). Patient-reported outcome measures in diabetes outpatient care: a scoping review. BMJ Open Diabetes Research & Care. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2023-003628

Lundereng, Elias David; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Thygesen, Hilde; Jøranson, Nina; Borge, Christine Råheim; Dajani, Olav; Mariussen, Kari; Steindal, Simen Alexander (2023). Health Care Professionals’ Experiences and Perspectives on Using Telehealth for Home-based Palliative Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.2196/43429

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-00933-4

Riiser, Kirsti; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-01077-1

Larsen, Marie Hamilton; Mengshoel, Anne Marit; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Ahlsen, Birgitte; Dahl, Kari Gire; Eik, Hedda; Holmen, Heidi; Lerdal, Anners; Mariussen, Kari; Thoresen, Lisbeth; Tschamper, Merete Kristin; Urstad, Kristin Hjorthaug; Vidnes, Tone Karine; Wahl, Astrid Klopstad (2022). “A bit of everything”: Health literacy interventions in chronic conditions – a systematic review. 17 s. Patient Education and Counseling. Vol. 105.
https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.05.008

Holmen, Heidi; Singstad, Tone; Ribu, Lis; Lunde Jensen, Annesofie; Weldingh, Nina Mickelson; Torbjørnsen, Astrid (2022). Adapting a Patient-Reported Outcome Measure to Digital Outpatient Specialist Health Care Services for Type 1 Diabetes: User Involvement Study. 13 s. JMIR Human Factors. Vol. 9.
https://doi.org/10.2196/38678

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig