English version
Linda Johanne Martinsen

Linda Johanne Martinsen

Kort om

Jeg er utdannet ergoterapeut fra Høgskolen i Bergen (2004) og ble i 2020 godkjent spesialist i barns helse. I 2020 fullførte jeg en master i ergoterapi ved OsloMet, med prosjektoppgaven «Intertester og intratester reliabilitet av Both Hands assessment – En kvantitativ metodestudie». I 15 år har jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten ved Habiliteringstjenesten til barn og unge (HABU). Jeg har bred klinisk erfaring med å følge opp barn med ulike nevrologiske-, nevromuskulære- og genetiske tilstander. Min faglige kompetanse ligger i hovedsak innen motorikk, ADL, spise- og ernæringsvansker.

For tiden er jeg stipendiat i forskningsprosjektet CHIP – homeTec, der jeg skal undersøke familiebehov og helseteknologiske muligheter i hjemmebasert barnepalliasjon. Jeg er medlem i det tverrfaglige forskningsnettverket Children in Palliative Care (CHIP) og forskningsgruppen Livskvalitet, begge ved OsloMet.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Martinsen, Linda Johanne ; Steindal, Simen Alexander; Holmen, Heidi ; Winger, Anette (2024). Family needs and health technology in home-based pediatric palliative care. F&U seminar, Barnepalliasjonskonferansen 2024. Fagfokus og Regionalt palliativt team for barn og unge .

MacLaren, Nora; Martinsen, Linda Johanne ; Schröder, Judith (2023). CHIP homeTec: et forskningsprosjekt om barnepalliasjon.

Martinsen, Linda Johanne (2023). CHIP homeTec - Helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon. Regional nettverkssamling i barnepalliasjon, Helse Vest RHF. PALBU vest .

Schröder, Judith ; Martinsen, Linda Johanne (2023). Helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon – CHIP homeTec. Nasjonalt forskningsnettverk for digital hjemmeoppfølging. Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Johansen, Gøril Okkenhaug; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Evensen, Kari Anne Indredavik ; Andersen, Guro Lillemoen; Klevberg, Gunvor Lilleholt; Martinsen, Linda Johanne ; Hessenauer, Melanie; Burgess, Andrea (2022). Test-retest reliabilitet og samsvar mellom observatører for Both Hands Assessment (BoHA). Norsk fagkongress i ergoterapi. Norsk ergoterapeutforbund.

Johansen, Gøril Okkenhaug; Martinsen, Linda Johanne ; Klevberg, Gunvor Lilleholt; Hessenauer, Melanie; Evensen, Kari Anne Indredavik ; Andersen, Guro Lillemoen; Burgess, Andrea; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes (2022). Test-retest reliability and agreement between observers for Both Hands Assessment (BoHA). 34th annual meeting European Academy of Childhood Disability, EACD 2022. European Academy of Childhood Disability.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig