English version
Kari Anne Indredavik Evensen

Kari Anne Indredavik Evensen

Kort om

Professor ved institutt for fysioterapi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet og ved institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU. Forsker på barn med lav fødselsvekt og langtidskonsekvenser av å være født for tidlig. Underviser og veileder studenter på master- og PhD-nivå. Leder forskningsgruppen NTNU Low Birth Weight Life ved NTNU og har utstrakt internasjonalt samarbeid i nettverket Adults born Preterm International Collaboration (APIC) og EU-prosjektet Research on Children and Adolescents born Preterm (RECAP preterm).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bevegelseslære   Fysioterapi   Nevrologi   Pediatri

Vitenskapelige publikasjoner

Nyen, Sigrid Langfeldt; Stunes, Astrid Kamilla; Evensen, Kari Anne Indredavik ; Børsting, Torunn; Syversen, Unni; Salvesen, Kjell Åsmund Blix; Mørkved, Siv; Stafne, Signe Nilssen (2024). Associations between maternal and offspring glucose metabolism: a 9-year follow-up of a randomised controlled trial. Frontiers in Endocrinology.
https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1324925

Aakvik, Kristina Anna Djupvik; Benum, Silje Dahl; Tikanmäki, Marjaana; Hovi, Petteri; Räikkönen, Katri; Harris, Sarah L.; Woodward, Lianne J.; Darlow, Brian A.; Indredavik, Marit Sæbø; Lydersen, Stian; Mork, Paul Jarle; Kajantie, Eero Olavi; Evensen, Kari Anne Indredavik (2024). Physical activity and cognitive function in adults born very preterm or with very low birth weight–an individual participant data meta-analysis. PLOS ONE. Vol. 19.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298311

Benum, Silje Dahl; Aakvik, Kristina Anna Djupvik; Jørgensen, Anna Perregaard Munch; Jussinniemi, Laura; Kulmala, Maarit; Vollsæter, Maria; Kajantie, Eero Olavi; Evensen, Kari Anne Indredavik (2024). Motor abilities in adults born with very low birthweight: A study of two birth cohorts from Finland and Norway. Developmental Medicine & Child Neurology.
https://doi.org/10.1111/dmcn.15883

Ingvaldsen, Sigrid Hegna; Jørgensen, Anna Perregaard Munch; Grøtting, Arnstein; Sand, Trond Halfdan; Eikenes, Live; Håberg, Asta; Indredavik, Marit Sæbø; Lydersen, Stian; Austeng, Dordi Kristine; Morken, Tora Sund; Evensen, Kari Anne Indredavik (2024). Visual outcomes and their association with grey and white matter microstructure in adults born preterm with very low birth weight. Scientific Reports. Vol. 14.
https://doi.org/10.1038/s41598-024-52836-4

Mehl, Cathrin Vano; Lærum, Astrid Merete Winsnes; Reitan, Solveig Klæbo; Indredavik, Marit Sæbø; Evensen, Kari Anne Indredavik (2024). Self-reported mental health difficulties were of limited use when screening for psychiatric diagnoses in adults born small for gestational age at term. Acta Paediatrica.
https://doi.org/10.1111/apa.17145

Weider, Siri; Lærum, Astrid Merete Winsnes; Evensen, Kari Anne Indredavik ; Reitan, Solveig Klæbo; Lydersen, Stian; Brubakk, Ann-Mari; Skranes, Jon Sverre; Indredavik, Marit Sæbø (2023). Neurocognitive function and associations with mental health in adults born preterm with very low birthweight or small for gestational age at term. 12 s. Frontiers in Psychology. Vol. 13.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1078232

Kolseth, Åshild Jensen; Kulseth, Signe; Stafne, Signe Nilssen; Mørkved, Siv; Salvesen, Kjell Åsmund Blix; Evensen, Kari Anne Indredavik (2023). Physical health and neurodevelopmental outcome in 7-year-old children whose mothers were at risk of gestational diabetes mellitus: a follow-up of a randomized controlled trial. 9 s. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 102.
https://doi.org/10.1111/aogs.14593

Mehl, Cathrin Vano; Benum, Silje Dahl; Aakvik, Kristina Anna Djupvik; Kongsvold, Atle Austnes; Mork, Paul Jarle; Kajantie, Eero Olavi; Evensen, Kari Anne Indredavik (2023). Physical activity and associations with health-related quality of life in adults born small for gestational age at term: a prospective cohort study. BMC Pediatrics. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12887-023-04256-y

Hollund, Ingrid Marie Husby; Aakvik, Kristina Anna Djupvik; Benum, Silje Dahl; Ingvaldsen, Sigrid Hegna; Lydersen, Stian; Tikanmäki, Marjaana; Hovi, Petteri; Räikkönen, Katri; Kajantie, Eero Olavi; Johnson, Samantha; Marlow, Neil; Baumann, Nicole; Wolke, Dieter; Indredavik, Marit Sæbø; Evensen, Kari Anne Indredavik (2023). Mental health, pain and tiredness in adults born very preterm or with very low birthweight. Acta Paediatrica. Vol. 113.
https://doi.org/10.1111/apa.16982

Kulmala, Maarit; Jørgensen, Anna Perregaard Munch; Aakvik, Kristina Anna Djupvik; Jussinniemi, Laura; Benum, Silje Dahl; Ingvaldsen, Sigrid Hegna; Austeng, Dordi Kristine; Kajantie, Eero Olavi; Evensen, Kari Anne Indredavik ; Majander, Anna; Morken, Tora Sund (2023). Visual function in adults born preterm with very low birth weight—A two-country birth cohort study. Acta Ophthalmologica. Vol. 102.
https://doi.org/10.1111/aos.15683

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig