Norwegian version
Linda Johanne Martinsen

Linda Johanne Martinsen

Research groups

Publications and research

Dissemination

Johansen, Gøril Okkenhaug; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Evensen, Kari Anne Indredavik; Andersen, Guro Lillemoen; Klevberg, Gunvor Lilleholt; Martinsen, Linda Johanne; Hessenauer, Melanie; Burgess, Andrea (2022). Test-retest reliabilitet og samsvar mellom observatører for Both Hands Assessment (BoHA). Norsk fagkongress i ergoterapi. Norsk ergoterapeutforbund.

Johansen, Gøril Okkenhaug; Martinsen, Linda Johanne; Klevberg, Gunvor Lilleholt; Hessenauer, Melanie; Evensen, Kari Anne Indredavik; Andersen, Guro Lillemoen; Burgess, Andrea; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes (2022). Test-retest reliability and agreement between observers for Both Hands Assessment (BoHA). 34th annual meeting European Academy of Childhood Disability, EACD 2022. European Academy of Childhood Disability.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete