English version
Anette Winger

Anette Winger

Kort om

Anette Winger er Norges første professor i barnepalliasjon og er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo (1999) og med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo (UIO) (2005). Ph.d.- utdanningen har hun fra UIO med avhandlingen Smerte og helserelatert livskvalitet hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Winger har klinisk erfaring fra nyfødt intensivavdeling, barneonkologi, medisinsk poliklinikk for barn og fra arbeid med smerteproblematikk (barn og voksne) i smerteklinikk.

Anette Winger har programansvar for tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet som er en videreutdanning på masternivå og er etablert etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen hadde oppstart i 2017 der målgruppen var sykepleiere. Fra 2019 er utdanningen tverrfaglig og har studenter fra fagområdene helse, pedagogikk, psykologi og sosialfag.

Winger leder forskningsnettverket Children in Palliative Care (CHIP) som er et nasjonalt, tverrfaglig forskningsnettverk med medlemmer fra praksis, utdannings- og forskningsinstitusjoner, helsemyndigheter, fagorganisasjoner og med en solid gruppe brukermedvirkere. Forskningsområder er palliasjon og palliasjon til barn og unge/barnepalliasjon, sykepleie til barn, helseteknologi og helsepersonell. Hun er initiativtager til- og leder for et Nordisk forskningssamarbeid om barnepalliasjon. Nettverket har medlemmer fra alle de Nordiske landene.

Fagområder

Emner

Smerte   Barn og unge   Palliasjon   Helseteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Winger, Anette ; Holmen, Heidi ; Birgisdóttir, Dröfn; Lykke, Camilla; Lövgren, Malin; Neergaard, Mette Asbjoern; Grönroos, Marika; Kero, Johanna; Kristinsdóttir, Oddný; Pétursdóttir, Ásta Bjarney; Castor, Charlotte (2024). Children with palliative care needs – the landscape of the nordic countries. BMC Palliative Care. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12904-024-01447-x

Holmen, Heidi ; Steindal, Simen Alexander; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Winger, Anette (2024). Topp ti prioriterte forskningsområder innenfor barnepalliasjon i Norge. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2024.94622

Kittelsen, Trine Brun; Bruun Lorentsen, Vibeke; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja; Castor, Charlotte; Winger, Anette (2024). It's about living a normal life: parents' quality of life when their child has a life-threatening or life-limiting condition - a qualitative study. BMC Palliative Care. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12904-024-01417-3

Kynø, Nina M ; Winger, Anette ; Svendsen, Edel Jannecke ; Børsting, Tove Elisabet A.M. (2024). Social Responsibility and Commitment to Children; Pediatric Nurses’ Experiences With Redeployment During the First Wave of COVID-19: A Qualitative Study. 8 s. INQUIRY (INQ). Vol. 61.
https://doi.org/10.1177/00469580241238419

Kittelsen, Trine Brun; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja; Winger, Anette (2024). “What about me?”: lived experiences of siblings living with a brother or sister with a life-threatening or life-limiting condition. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2321645

Lundereng, Elias David; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Thygesen, Hilde ; Jøranson, Nina; Borge, Christine Råheim; Dajani, Olav; Mariussen, Kari; Steindal, Simen Alexander (2023). Health Care Professionals’ Experiences and Perspectives on Using Telehealth for Home-based Palliative Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.2196/43429

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea; Godskesen, Tove; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Österlind, Jane; Dihle, Alfhild ; Klarare, Anna (2023). Advantages and Challenges of Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: A Systematic Mixed Studies Review. Journal of Medical Internet Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.2196/43684

Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti ; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. 17 s. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-01077-1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig