English version
Anette Winger

Anette Winger

Kort om

Jeg er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo (1999) og med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo (UIO) (2005). Ph.d.- utdanningen min har jeg fra UIO med avhandlingen Smerte og helserelatert livskvalitet hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Jeg har klinisk erfaring fra nyfødt intensivavdeling, barneonkologi, medisinsk poliklinikk for barn og fra arbeid med smerteproblematikk (barn og voksne) i smerteklinikk.

Jeg har programansvar for tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet som er et oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen hadde oppstart i 2017 og hadde da sykepleiere som målgruppe. Fra 2019 er utdanningen tverrfaglig og har studenter fra fagområdene helse, pedagogikk og sosialfag.

Jeg har tatt initiativ til- og leder forskningsnettverket Children in Palliative Care (CHIP) som er et nasjonalt, tverrfaglig forskningsnettverk med medlemmer fra praksis, utdannings- og forskningsinstitusjoner og med en solid gruppe brukermedvirkere. Mine forskningsområder er palliasjon og palliasjon til barn og unge/barnepalliasjon, sykepleie til barn helseteknologi og helsepersonell. e

Fagområder

Emner

Smerte   Barn og unge   Palliasjon   Helseteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Winger, Anette (2023). Utvikling av palliasjonstilbudet til barn og unge i Norge. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin . Vol. 2.

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E.; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Österlind, Jane; Dihle, Alfhild; Klarare, Anna (2023). Advantages and Challenges of Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Systematic Mixed Studies Review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 25.

Lundereng, Elias David; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Thygesen, Hilde; Jøranson, Nina; Borge, Christine Råheim; Dajani, Olav; Mariussen, Kari; Steindal, Simen Alexander (2023). Health Care Professionals’ Experiences and Perspectives on Using Telehealth for Home-based Palliative Care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 25.

Riiser, Kirsti; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care . Vol. 21.

Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2991143

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Lind, Susanne; Dihle, Alfhild; Winger, Anette; Österlind, Jane; Pettersen, Fredrik Solvang; Holmen, Heidi; Klarare, Anna (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review. JMIR Research Protocols . Vol. 10.
https://www.researchprotocols.org/2021/5/e22626/

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Riiser, Kirsti; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2021). Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care—a protocol for a scoping review. Systematic Reviews . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/2772282

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Tuhus, Ruth; Bruun Lorentsen, Vibeke; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander (2021). Palliasjon og lindring – en begrepsbestemmelse ved bruk av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskni...

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig