English version
Alfhild Dihle

Alfhild Dihle

Kort om

Anestesisykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap fra UiO, praktisk pedagogikk, UiO og grunnfag sosialpedagogikk, UiO. PhD ved Medisinsk Fakultet, UiO 2007. Ansatt som studieleder og professor ved OsloMet. Mine forskningsområder omfatter pasienters erfaring med akutte og vedvarende postoperative smerter, sykepleieres kunnskap om smerte hos barn og voksne, samt ulike typer oversiktsartikler. Har pågående forskning om ortopediske pasienters vedvarende smerte etter kneprotesekirurgi og om pasienters og sykepleieres erfaring med bruk av velferdsteknologi oppfølgingen av hjemmeboende pasienter med kreft i palliativ fase.  Er for tiden hovedveileder for en doktorgradsstipendiat og medveileder for en doktorgradsstipendiat.

Vitenskapelige publikasjoner

Oelschlägel, Lina; Moen, Anne; Dihle, Alfhild ; Christensen, Vivi Lycke; Heggdal, Kristin; Österlind, Jane; Steindal, Simen Alexander (2024). Implementation of remote home care: assessment guided by the RE-AIM framework. BMC Health Services Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12913-024-10625-9

Olsen, Unni Solveig Johansen; Sellevold, Vibeke Bull; Gay, Caryl; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Småstuen, Milada Cvancarova ; Dihle, Alfhild ; Lindberg, Maren Falch (2024). Factors associated with pain and functional impairment five years after total knee arthroplasty: a prospective observational study. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 25.
https://doi.org/10.1186/s12891-023-07125-y

Grue, Mona Engum; Hofsø, Kristin; Dihle, Alfhild ; Steindal, Simen Alexander (2023). Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6490

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea; Godskesen, Tove; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Österlind, Jane; Dihle, Alfhild ; Klarare, Anna (2023). Advantages and Challenges of Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: A Systematic Mixed Studies Review. Journal of Medical Internet Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.2196/43684

Sellevold, Vibeke Bull; Olsen, Unni; Lindberg, Maren Falch; Steindal, Simen Alexander; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Dihle, Alfhild (2023). “I am accustomed to something in my body causing pain”: A qualitative study of knee replacement non-improvers’ stories of previous painful and stressful experiences. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12891-023-06423-9

Olsby, Jim Harald; Dihle, Alfhild ; Hofsø, Kristin; Steindal, Simen Alexander (2022). Intensive care nurses’ experiences using volatile anaesthetics in the intensive care unit: An exploratory study. Intensive & Critical Care Nursing.
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103220

Sellevold, Vibeke Bull; Steindal, Simen Alexander; Lindberg, Maren Falch; Småstuen, Milada Cvancarova ; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Dihle, Alfhild (2022). Many Patients with Persistent Pain One Year After TKA Report Improvement by 5-7 years: A Mixed Methods Study. 13 s. Clinical Orthopaedics and Related Research. Vol. 480.
https://doi.org/10.1097/CORR.0000000000002183

Oelschlägel, Lina; Christensen, Vivi Lycke; Moen, Anne; Heggdal, Kristin; Österlind, Jane; Dihle, Alfhild ; Steindal, Simen Alexander (2022). Patients' experiences with a welfare technology application for remote home care: A longitudinal study. 14 s. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.16592

Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Godskesen, Tove E; Lind, Susanne; Dihle, Alfhild ; Winger, Anette ; Österlind, Jane; Pettersen, Fredrik Solvang; Holmen, Heidi ; Klarare, Anna (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review. JMIR Research Protocols. Vol. 10.
https://www.researchprotocols.org/2021/5/e22626/

Kleiverud, Stein Gunnar; Eriksrud, Magnus Lund; Steindal, Simen Alexander; Dihle, Alfhild (2021). Elektroencefalogram og spektrogram: Anestesisykepleieres erfaringer med et nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesi. Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3537

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig