English version
Inger Utne

Inger Utne

Kort om

Inger Utne er sykepleier og sykepleielærer med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en Ph.D. grad fra medisinsk fakultet fra UiO. Hun er ansatt som professor, og har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har internasjonal erfaring fra University of California i San Fransisco. Ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid under veiledning av Professor Christine Miaskowski i 2007-2008. Siden den tid fortsatt med forskersamarbeid. Arbeider med kreftrelaterte problemstillinger som håp hos kreftpasienter og symptomlindring, spesielt hos voksne og eldre pasienter som lever med kreft eller der hvor livet går mot slutten. Er prosjektleder for prosjektet «Kognitive og fysiske endringer hos eldre kreftpasienter som mottar kjemoterapi». En stipendiat og flere masterstudenter er knyttet til dette prosjektet. Veileder kreftsykepleierstudenter på masternivå.

Fagområder

Emner

Kognitiv funksjon   Kreftsykepleie   Fysisk funksjon   Eldre Kreftpasienter

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem

    Hensikten med denne studien er å organisere og prøve ut metoder for å få til en atferdsendring over tid, for å oppnå hovedmålene om å øke etterlevelse av håndhygiene, bidra til reduksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og reduksjon i bruk av antibiotika i sykehjem.

Vitenskapelige publikasjoner

Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M; Engh, Anna Marie Ellström; Utne, Inger (2022). Characteristics associated with decrements in objective measures of physical function in older patients with cancer during chemotherapy. Supportive Care in Cancer . Vol. 30.
https://hdl.handle.net/10037/27338

Flølo, Tone Nygaard; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/3013441

Utne, Inger; Stokke, Kjersti; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine (2022). Changes in subjective measures of cognitive function in older adults from the initiation through 12 months after the receipt of chemotherapy. Cancer Nursing .

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases . Vol. 22.

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine Seel; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Vistad, Ingvild; Rodriguez-Aranda, Claudia; Miaskowski, Christine (2021). Age-related differences in self-report and objective measures of cognitive function in older patients prior to chemotherapy. 12 s. Nursing Open .
https://hdl.handle.net/10037/23351

Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Guren, Marianne Grønlie; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Kleven, Anne Grethe; Utne, Inger (2021). Common and distinct characteristics associated with self-reported functional status in older patients with cancer receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 54:102033.

Gaudernack, Henrik; Hareide, Martine; Miaskowski, Christine; Ritchie, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Utne, Inger (2021). Symptom experience of older oncology patients with low versus high levels of multimorbidity prior to chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 54.

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/2770621

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Torstveit, Ann Helen; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Guren, Marianne; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine; Vistad, Ingvild; Miaskowski, Christine; Utne, Inger (2021). Distinctions Between Self-Report and Performance-Based Measures of Physical Function in Older Patients Prior to Chemotherapy. Cancer Nursing . Vol. 44.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig