English version
Inger Utne

Inger Utne

Kort om

Inger Utne er sykepleier og sykepleielærer med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en Ph.D. grad fra medisinsk fakultet fra UiO. Hun er ansatt som professor, og har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har internasjonal erfaring fra University of California i San Fransisco. Ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid under veiledning av Professor Christine Miaskowski i 2007-2008. Siden den tid fortsatt med forskersamarbeid. Arbeider med kreftrelaterte problemstillinger som håp hos kreftpasienter og symptomlindring, spesielt hos voksne og eldre pasienter som lever med kreft eller der hvor livet går mot slutten. Er prosjektleder for prosjektet «Kognitive og fysiske endringer hos eldre kreftpasienter som mottar kjemoterapi». En stipendiat og flere masterstudenter er knyttet til dette prosjektet. Veileder kreftsykepleierstudenter på masternivå.

Fagområder

Emner

Kognitiv funksjon   Kreftsykepleie   Fysisk funksjon   Eldre Kreftpasienter

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Marlen Sunde; Miaskowski, Christine; Kleven, Anne Grethe; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Grov, Ellen Karine; Hareide, Martine; Gaudernack, Henrik; Utne, Inger (2023). Age-related differences in the occurence, severity, and distress of symptoms in older patients at the initiation of chemotherapy. BMC Geriatrics.
https://doi.org/10.1186/s12877-023-04198-1

Sandbekken, Ida Hellum; Utne, Inger; Hermansen, Åsmund; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Kleven, Anne Grethe; Miaskowski, Christine; Torstveit, Ann Helen; Ritchie, Christine Seel; Engh, Marie Ellström; Andersen, Elin; Utne, Inger (2023). Quality of life of older gynecologic oncology patients at the initiation of chemotherapy. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1921

Charalambous, Andreas; Dielenseger, Pascale; Tsitsi, Theologia; Foulkes, Mark; Dodlek, Nikolina; Fernandez-Ortega, Paz; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger (2023). A review of growth and development of oncology nursing in six European countries. Annals of Palliative Medicine.
https://doi.org/10.21037/apm-23-82

Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M; Engh, Anna Marie Ellström; Utne, Inger (2022). Characteristics associated with decrements in objective measures of physical function in older patients with cancer during chemotherapy. Supportive Care in Cancer. Vol. 30.
https://doi.org/10.1007/s00520-022-07416-5

Flølo, Tone Nygaard; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00962-7

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Utne, Inger; Stokke, Kjersti; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine (2022). Changes in subjective measures of cognitive function in older adults from the initiation through 12 months after the receipt of chemotherapy. Cancer Nursing.
https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001140

Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Guren, Marianne Grønlie; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Kleven, Anne Grethe; Utne, Inger (2021). Common and distinct characteristics associated with self-reported functional status in older patients with cancer receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing. Vol. 54:102033.
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.102033

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12955-021-01837-2

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig