English version
Inger Utne

Inger Utne

Kort om

Inger Utne er sykepleier og sykepleielærer med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en Ph.D. grad fra medisinsk fakultet fra UiO. Hun er ansatt som professor, og har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har internasjonal erfaring fra University of California i San Fransisco. Ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid under veiledning av Professor Christine Miaskowski i 2007-2008. Siden den tid fortsatt med forskersamarbeid. Arbeider med kreftrelaterte problemstillinger som håp hos kreftpasienter og symptomlindring, spesielt hos voksne og eldre pasienter som lever med kreft eller der hvor livet går mot slutten. Er prosjektleder for prosjektet «Kognitive og fysiske endringer hos eldre kreftpasienter som mottar kjemoterapi». En stipendiat og flere masterstudenter er knyttet til dette prosjektet. Veileder kreftsykepleierstudenter på masternivå.

Fagområder

Emner

Kognitiv funksjon   Kreftsykepleie   Fysisk funksjon   Eldre Kreftpasienter

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2024). Surveillance of Infections and Antibiotic Use in 21 Nursing Home Wards during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Assessment. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21030358

Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Grov, Ellen Karine ; Utne, Inger (2024). Causes and Risk Factors of Breast Cancer, What Do We Know for Sure? An Evidence Synthesis of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Cancers. Vol. 16.
https://doi.org/10.3390/cancers16081583

Kleven, Anne Grethe ; Miaskowski, Christine; Torstveit, Ann Helen ; Ritchie, Christine Seel; Engh, Marie Ellström; Andersen, Elin; Utne, Inger (2023). Quality of life of older gynecologic oncology patients at the initiation of chemotherapy. Nursing Open. Vol. 10.
https://doi.org/10.1002/nop2.1921

Johannessen, Marlen Sunde; Miaskowski, Christine; Kleven, Anne Grethe ; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Grov, Ellen Karine ; Hareide, Martine; Gaudernack, Henrik; Utne, Inger (2023). Age-related differences in the occurrence, severity, and distress of symptoms in older patients at the initiation of chemotherapy. BMC Geriatrics. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12877-023-04198-1

Opheim, Linn Øvstebø; Engeskaug, Ida; Trent, Pernille Kristina Bjerre; Thorsen, Lene; Staff, Anne Cathrine; Nordskar, Nina Jebens; Utne, Inger ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Eriksson, Ane Gerda Zahl (2023). Associations between modifiable lifestyle factors and health-related quality of life among endometrial carcinoma survivors - A cross-sectional study. 10 s. Gynecologic Oncology. Vol. 179.
https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2023.10.012

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Charalambous, Andreas; Dielenseger, Pascale; Tsitsi, Theologia; Foulkes, Mark; Dodlek, Nikolina; Fernandez-Ortega, Paz; Utne, Inger ; Grov, Ellen Karine (2023). A review of growth and development of oncology nursing in six European countries. Annals of Palliative Medicine.
https://doi.org/10.21037/apm-23-82

Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2023). Long-term social assistance recipients’ experiences with an increased monthly payment: a qualitative pilot study. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231209369

Sandbekken, Ida Hellum ; Utne, Inger ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M; Engh, Anna Marie Ellström; Utne, Inger (2022). Characteristics associated with decrements in objective measures of physical function in older patients with cancer during chemotherapy. Supportive Care in Cancer. Vol. 30.
https://doi.org/10.1007/s00520-022-07416-5

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig