English version
Astrid Torbjørnsen

Astrid Torbjørnsen

Kort om

Jeg er utdannet sykepleier fra Lovisenberg Diakonale høgskole, og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Mitt doktorgradsarbeid er fra Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, om helseteknologi, med disputas i 2020.

Jeg er emnenansvarlig i flere emner i bachelor i sykepleie, blant annet metode, kunnskapsbasert praksis og bacheloroppgave. Jeg er aktiv i internasjonaliseringsarbeid i utdanning, blant annet gjennom COIL – collaborative online international learning.

Mine forskningsinteresser omhandler helseteknologi og pasientrapporterte utfallsmål og hvordan disse fungerer i et samspill i klinisk bruk.

Overordnet kombinerer jeg mine interesser for undervisning og forskning ved at teknologi er i fokus begge steder.

Jeg er prosjektleder for Brukerstyrt poliklinikk i samarbeid med Akershus Universitetssykehus, og nestleder i forskningsgruppen Livskvalitet.

Fagområder

Emner

Helseteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Høium, Kari ; Erichsen, Torunn ; Johannessen, Lilja Marlen ; Raaheim, Arild; Torbjørnsen, Astrid (2024). What characterizes the use of digital technology in bachelor-level practice placements in health programs?. Nurse Education in Practice. Vol. 75.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103883

Torbjørnsen, Astrid ; Spildo, Ingeborg ; Mollestad, Maria Aadland ; Jensen, Annesofie Lunde; Singstad, Tone; Mickelson Weldingh, Nina; Joranger, Pål ; Ribu, Lis ; Holmen, Heidi (2024). Investigating Digital Patient-Reported Outcome Measures in Patient-Centered Diabetes Specialist Outpatient Care (DigiDiaS): Protocol for a Multimethod Prospective Observational Study. JMIR Research Protocols. Vol. 13.
https://doi.org/10.2196/52766

Røe, Yngve ; Torbjørnsen, Astrid ; Stanghelle, Brita ; Helseth, Sølvi ; Riiser, Kirsti (2023). Health Literacy in Higher Education: A Systematic Scoping Review of Educational Approaches. Pedagogy in health promotion.
https://doi.org/10.1177/23733799231191107

Riiser, Kirsti ; Kalleson, Runa ; Holmen, Heidi ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Integrating research in health professions education: a scoping review. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04615-4

Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2023). Long-term social assistance recipients’ experiences with an increased monthly payment: a qualitative pilot study. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231209369

Torbjørnsen, Astrid ; Jensen, Annesofie Lunde; Singstad, Tone; Mickelson Weldingh, Nina; Holmen, Heidi (2023). Patient-reported outcome measures in diabetes outpatient care: a scoping review. BMJ Open Diabetes Research & Care. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2023-003628

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Holmen, Heidi ; Singstad, Tone; Ribu, Lis ; Lunde Jensen, Annesofie; Weldingh, Nina Mickelson; Torbjørnsen, Astrid (2022). Adapting a Patient-Reported Outcome Measure to Digital Outpatient Specialist Health Care Services for Type 1 Diabetes: User Involvement Study. 13 s. JMIR Human Factors. Vol. 9.
https://doi.org/10.2196/38678

Riiser, Kirsti ; Richardsen, Kåre Rønn ; Haraldstad, Kristin ; Helseth, Sølvi ; Torbjørnsen, Astrid (2022). “It’s hard to keep a distance when you’re with someone you really care about”—A qualitative study of adolescents’ pandemic-related health literacy and how Covid-19 affects their lives. 13 s. PLOS ONE. Vol. 17.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266510

Bjørnnes, Ann Kristin ; Torbjørnsen, Astrid ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Løyland, Borghild ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth ; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Utne, Inger ; Rostad, Hanne Marie ; Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Ribu, Lis ; Helseth, Sølvi ; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig