English version
Lilja Johannessen

Lilja Johannessen

Kort om

Kontaktbibliotekar for Institutt for atferdsvitenskap.
Forskningsstøtte for Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Spør meg om:
- EndNote og referansehåndtering
- Kilder, kildebruk og -kritikk
- Litteratursøk
- Pensumlister (kvalitetssikring)
- Referanseteknikk, referansestiler
- Undervisning/veiledning i informasjonskompetanse (Institutt for atferdsvitenskap)

Administrative arbeidsområder

Referanseverktøy   EndNote   Databaser   Veiledning, bibliotek

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Høium, Kari ; Erichsen, Torunn ; Johannessen, Lilja Marlen ; Raaheim, Arild; Torbjørnsen, Astrid (2024). What characterizes the use of digital technology in bachelor-level practice placements in health programs?. Nurse Education in Practice. Vol. 75.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103883

Kalland, Kari ; Johannessen, Lilja Marlen (2022). Preparing students for an evidence-based health service – a collaboration between the University Library and faculty. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. Vol. 13.
https://doi.org/10.15845/noril.v13i1.3780Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig