English version
Kari Kalland

Kari Kalland

Kort om

 

Administrative arbeidsområder

Opplæring   Litteratursøk   Referanseverktøy   Databaser   Veiledning, bibliotek   EndNote

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kalland, Kari ; Johannessen, Lilja Marlen (2022). Preparing students for an evidence-based health service – a collaboration between the University Library and faculty. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. Vol. 13.
https://doi.org/10.15845/noril.v13i1.3780Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig