English version
Hege Kristin Ringnes

Hege Kristin Ringnes

Administrative arbeidsområder

Veiledning, bibliotek   Databaser   Referanseverktøy   Forskerutdanning   Kurs   E-bøker   E-tidsskrifter   EndNote

Vitenskapelige publikasjoner

Austad, Anne; Ringnes, Hege Kristin (2021). Emotion regulation through experiences of psychic mediumship: A case study at a Norwegian hotel. Nordic Journal of Religion and Society . Vol. 34.

Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah (2020). The Case of Jehovah's Witnesses in Norway and the Emotional Implications of Eschatological Expectations and Membership : Non-individualized Doctrinal Beliefs within a Highly Individualized Mainstream Society. Demmrich, Sarah; Riegel, Ulrich (Red.). Religiosity in East and West: Conceptual and Methodological Challenges from Global and Local Perspectives. Kap.. s. 61-75. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Stålsett, Gry; Danbolt, Lars Johan (2019). End time and emotions: Emotion regulation functions of eschatological expectations among Jehovah's Witnesses in Norway. Journal of empirical theology . Vol. 32.

Ringnes, Hege Kristin; Stålsett, Gry; Hegstad, Harald; Danbolt, Lars Johan (2017). Emotional forecasting of happiness : emotion regulation strategies among members of end-time focused Jehovah’s Witnesses. Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie . Vol. 39.

Grønlund, Inga Lena; Ringnes, Hege Kristin (2017). «Biblioteket er fett» – om fagbiblioteket som sosial og emosjonell arena. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 9. s. 193-213. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Ringnes, Hege Kristin; Hegstad, Harald (2016). Refusal of Medical Blood Transfusions Among Jehovah’s Witnesses: Emotion Regulation of the Dissonance of Saving and Sacrificing Life. Journal of religion and health . Vol. 55.

Ulland, Dagfinn; Ringnes, Hege Kristin; Vabo, Grete Lund (2016). Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group. Nordic Journal of Religion and Society . Vol. 29.

Ringnes, Hege Kristin (2015). Sjelesorg og emosjonsregulering : perspektiver og strategiske ressurser i kristen sjelesorgpraksis. Tidsskrift for sjelesorg . Vol. 35.
http://hdl.handle.net/11250/280956

Ringnes, Hege Kristin; Ulland, Dagfinn (2014). Individet i religiøse sekter : faglige synspunkter på rekruttering, medlemskap og brudd. Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut; Lien, Lars (Red.). Religionspsykologi. Kapittel 18. s. 257-271. Gyldendal Akademisk.

Beck, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme (2013). Focus group study. Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme (Red.). PhD candidates and the research process. The library´s contribution. 3. s. 51-102.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig