English version
Inga Lena Grønlund

Inga Lena Grønlund

Vitenskapelige publikasjoner

Grønlund, Inga Lena ; Ringnes, Hege Kristin (2017). «Biblioteket er fett» – om fagbiblioteket som sosial og emosjonell arena. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. s. 193-213. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/65300

Grønlund, Inga Lena (1994). Restructuring one-company towns : the Norwegian context and the case of Mo i Rana. European Urban and Regional Studies. Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig