English version
Anne Tangen

Anne Tangen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tangen, Anne (2010). Samfunnsfarmasi - legemiddelbruk og farmasøytisk yrkesutøvelse. Bakken, Kjersti; Granås, Anne Gerd (Red.). Samfunnsfarmasi - legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig