English version
Camilla Foss

Camilla Foss

Kort om

Jeg jobber som læringsdesigner ved DIGIN (Digital Innovation). Jeg har undervist studenter i 20 år, og har vært opptatt av studentaktiv læring for å engasjere studenter. I stillingen som læringsdesigner, støtter jeg undervisere i hvordan de kan bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mirmotahari, Omid; Islam, Md Rifat Naim; Berg, Yngvar; Foss, Camilla ; Stensland, Håkon Kvale (2023). Spillifisering for økt engasjement, fleksibilitet og alternativt læringsløp. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/nikt/article/vie

Finbråten, Hanne Søberg ; Guttersrud, Øystein ; Foss, Camilla ; Pettersen, Kjell Sverre ; Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Halvorsrud, Hedvig ; Stensrud, Helge; Sandbekken, Ida Hellum ; Sæland, Mone Eli; Grønlien, Heidi Kristine (2023). Bruk av «concept cartoons» i kombinasjon med digitalt student-respons-system for å støtte læring i Anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen - En undervisningsstrategi for å fremme studentaktiv læring. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.3

Finbråten, Hanne Søberg ; Grønlien, Heidi Kristine; Pettersen, Kjell Sverre ; Foss, Camilla ; Guttersrud, Øystein (2022). Nursing students’ experiences with concept cartoons as an active learning strategy for developing conceptual understanding in anatomy and physiology: A mixed-method study. 11 s. Nurse Education in Practice. Vol. 65.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103493Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig