English version
Mona Elisabeth Meyer

Mona Elisabeth Meyer

Kort om

Sosialantropologi grunnfag, UiO (1981-1982)
Cand.med. (UiO), 1988
Turnustjeneste Molde sykehus og Midsund kommune (1989-1991)
Kommunelege i Skedsmo kommune (1991 - 2005), hvor jeg arbeidet som sykehjemslege, helsestasjonslege og skolelege.
Høgskolelektor på HiAk fra 1998.
Førstelektor på HiOA fra 2015.
Er emneansvarlig i de naturvitenskapelige og medisinske emnene i bachelorutdanningen i sykepleie. Underviser i anatomi, fysiologi og biokjemi samt sykdomslære gjennom alle tre studieårene.
Timelærer på helsesykepleierutdanningen.
Veileder masterstudenter i emnet empowerment og helsefremmende arbeid.
Har vært timelærer på jordmorutdanningen, vernepleierutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Tørris, Christine; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED . Vol. 46.

Tørris, Christine; Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences . Vol. 12.

Molin, Marianne; Meyer, Mona Elisabeth; Medin, Tirill (2021). Anatomy, physiology and biochemistry: nursing students’ perceptions of the learning outcome from a flipped classroom. Sykepleien Forskning . Vol. 15.

Molin, Marianne; Meyer, Mona Elisabeth; Medin, Tirill (2020). Anatomi, fysiologi og biokjemi: sykepleier­studenters opplevde læringsutbytte ved omvendt undervisning. Sykepleien Forskning . Vol. 15(82467):(e-82467).

Meyer, Mona Elisabeth; Haukland, Magne; Glomsås, Heidi Snoen; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2019/11/studentass...

Haukland, Magne; Meyer, Mona Elisabeth; Gjerlaug, Anne Karine; Tveiten, Sidsel (2014). Vennlig dulting? Empowerment i utvalgte helsepolitiske dokumenter. Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (Red.). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Kapittel 3. s. 37-60. Gyldendal Akademisk.

Meyer, Mona Elisabeth (2014). E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen. UNIPED . Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10642/1953Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig