English version
Ida Hellum Sandbekken

Ida Hellum Sandbekken

Kort om

Ida H. Sandbekken er stipendiat ved forskningsprosjektet: Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem. Hun har Bachelor i sykepleier fra Høgskolen i Buskerud, og Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling fra Høgskolen i Oslo og Akershus. I masteroppgaven brukte hun data fra den landsdekkende undersøkelsen Life cOurse, Gender and Generation (LOGG) til å undersøke livskvaliteten og jobbtilfredshet til sykepleiere. Hun har klinisk erfaring fra sykehjem, kirurgisk sengepost, akuttmottak og legevakt. Etter oppstart ved OsloMet har hun arbeidet med undervisning og veiledning av både første- og sisteårs sykepleierstudenter, og var emneleder i "Anatomi, fysiologi og biokjemi" og "Mikrobiologi og smittevern". Hun er medlem av forskningsgruppen Livskvalitet, og har forsket på studenter, søvn, læring og COVID-19. Gjennom pandemien utarbeidet hun og Borghild Løyland smittevernskurs til Oslo kommune, Norske frisør og velværebedrifter, og student- og ansattkurs til OsloMet. 

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Tørris, Christine; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Sandbekken, Ida Hellum; Utne, Inger; Hermansen, Åsmund; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Tørris, Christine; Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043697

Fretheim, Atle; Helleve, Arnfinn; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Flatø, Martin; Telle, Kjetil Elias; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Schjøll, Alexander; Helseth, Sølvi; Jamtvedt, Gro; Hart, Rannveig Kaldager (2021). Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (campus & corona): A cohort study among students in higher education. 7 s. Public Health in Practice. Vol. 2.
https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100187

Andresen, Ida Hellum; Hansen, Thomas; Grov, Ellen Karine (2016). Norwegian nurses' quality of life, job satisfaction, as well as intention to change jobs. Nordic journal of nursing research. Vol. 37.
https://doi.org/10.1177/2057158516676429Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig