English version
Kjell Sverre Pettersen

Kjell Sverre Pettersen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Finbråten, Hanne Søberg; Grønlien, Heidi Kristine; Pettersen, Kjell Sverre; Foss, Camilla; Guttersrud, Øystein (2022). Nursing students’ experiences with concept cartoons as an active learning strategy for developing conceptual understanding in anatomy and physiology: A mixed-method study. 11 s. Nurse Education in Practice . Vol. 65.
https://hdl.handle.net/11250/3049262

Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Pettersen, Kjell Sverre; Henjum, Sigrun; Guttersrud, Øystein (2022). Relating aspects of adolescents’ critical nutrition literacy at the personal level. Nutrire. Vol. 47.

Link, Thomas; Pelikan, Jurgen M.; Mikšová, Dominika; Straßmayr, Christa; Berzelak, Nejc; Bøggild, Henrik; Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein; Le, Christopher; Nielsen, Marie Germund; Nogueira, Paulo Jorge; Pettersen, Kjell Sverre (2021). Methods. Pelikan, Jurgen M.; Straßmayr, Christa; Pettersen, Kjell Sverre; Le, Christopher; et al., the HLS19 Consortium of M-POHL (Red.). International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of M-POHL. Kapittel 4. s. 70-87.

Straßmayr, Christa; Pelikan, Jurgen M.; Link, Thomas; Mikšová, Dominika; Berens, Eva Maria; Van den Broucke, S; Drapkina, Oxana; Finbråten, Hanne Søberg; Francisco, Rita; Guttersrud, Øystein; Klochanova, Zuzana; Le, Christopher; Levin-Zamir, Diane; Lopatina, Maria; Nogueira, Paulo Jorge; Oliveira, Jorge; Pettersen, Kjell Sverre; da Silva, Carlota Ribeiro; Schaeffer, Doris; Sørensen, Kristine; Telo de Arriaga, Miguel Andre (2021). Study design. Pelikan, Jurgen M.; Straßmayr, Christa; Pettersen, Kjell Sverre; Le, Christopher; et al., the HLS19 Consortium of M-POHL (Red.). International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of M-POHL. Kapittel 2. s. 24-56.

Levin-Zamir, Diane; van den Broucke, Stephan; Pelikan, Jurgen M.; Biro, Eva; Bøggild, Henrik; Bruton, Lucy; De Gani, Saskia Maria; Gibney, Sarah; Griebler, Robert; Griese, Lennert; Klochanova, Zuzana; Kucera, Zdenek; Link, Thomas; Mancini, Julien; Mikšová, Dominika; Pettersen, Kjell Sverre; Le, Christopher; Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein; Schaeffer, Doris; da Silva, Carlota Ribeiro; Sørensen, Kristine; Straßmayr, Christa; de Arriaga, Miguel Telo; Vrdelja, Mitja (2021). Digital Health Literacy. Pelikan, Jurgen M.; Straßmayr, Christa; Pettersen, Kjell Sverre; Le, Christopher; et al., the HLS19 Consortium of M-POHL (Red.). International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of M-POHL. 12. s. 275-311.

Link, Thomas; Pelikan, Jurgen M.; Mikšová, Dominika; Straßmayr, Christa; Alfers, Tobias; Berens, Eva Maria; Berzelak, Nejc; Bøggild, Henrik; Drapkina, Oxana; Finbråten, Hanne Søberg; Griebler, Robert; Guttersrud, Øystein; Le, Christopher; Lopatina, Maria; Nielsen, Marie Germund; Nogueira, Paulo Jorge; Oliveira, Jorge; Peer, Sandra; Pettersen, Kjell Sverre; Schaeffer, Doris; Vrbovsek, Sanja; Vrdelja, Mitja; Waldherr, Karin (2021). The HLS19-Q12 measure. Pelikan, Jurgen M.; Straßmayr, Christa; Pettersen, Kjell Sverre; Le, Christopher; et al., the HLS19 Consortium of M-POHL (Red.). International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of M-POHL. 5. s. 88-110.

Lied, Karoline Steenbuch; Berg, Anne-Cathrine; Bevan, Katherine; Molin, Marianne; Pettersen, Kjell Sverre (2020). «Har du først gått i baret, så er løpet kjørt»: Fedmepasienters kunnskap om tilbakefall. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE) .

Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein; Nordström, Gun; Pettersen, Kjell Sverre; Trollvik, Anne; Larsson, Bodil Wilde (2020). Explaining variance in health literacy among people with type 2 diabetes: the association between health literacy and health behaviour and empowerment. 12 s. BMC Public Health . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2729812

Pettersen, Kjell Sverre (2019). Hva innebærer helse- og ernæringskommunikasjon?. Holthe, Asle; Aadland, Eli Kristin; Viig, Nina Grieg (Red.). Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. Hva innebærer helse- og ernæringskommunikasjon?. s. 143-160. Fagbokforlaget.

Nordheim, Lena Victoria; Pettersen, Kjell Sverre; Espehaug, Birgitte; Flottorp, Signe Agnes; Guttersrud, Øystein (2019). Lower secondary school students’ scientific literacy and their proficiency in identifying and appraising health claims in news media: a secondary analysis using large-scale survey data. 10 s. BMJ Open . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/11250/2625418

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig