English version
Kristian Larsen

Kristian Larsen

Kort om

Baggrund i sygepleje, pædagogik og sociologi. Jeg arbejder i spændingen mellem sundhed, sociologi og pædagogik. Har særlige interesser indenfor sundhedssociologi, professionsforskning og uddannelsesstudier. Teoretisk er jeg inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieu.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Arntzen, Kari ; Larsen, Kristian (2023). Hvordan kan simulering bidra til bevisstgjøring av utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i sykehjem?. 16 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6956

Larsen, Kristian ; Pettersen, Kjell Sverre (2023). Utfordringer med helsekommunikasjon i helseprofesjonspraksis: En pedagogisk-didaktisk analyse av helsekompetanse og den sosiale konteksten Kristian Larsen, Kjell Sverre Pettersen. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 67-89. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch5

Lauesen, Jon Damsager; Larsen, Kristian ; Lykke, Johanne Laursen; Christensen, Mona; Arens, Christian Hedelund; Bigum, Hanne (2023). Healthcare Professionals' Experiences with Functional Independence Measure (FIM) as a Structured Framework for Interprofessional Team Meetings in Danish Stroke Rehabilitation: A Qualitative Cross-Sectoral Collaborative Study. 10 s. Rehabilitation Research and Practice. Vol. 2023.
https://doi.org/10.1155/2023/6660296

Knutstad, Unni ; Larsen, Kristian ; Jensen, Kari Toverud (2023). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. ISBN: 9788202794873. 197 s. Cappelen Damm Akademisk.

Harsløf, Ivan ; Larsen, Kristian ; Bambra, Clare (2022). When health is wealth: occupationally differentiated patterns of health capital in post-industrial Europe. Social Theory & Health.
https://doi.org/10.1057/s41285-022-00187-3

Larsen, Kristian ; Hindhede, Anette Lykke; Larsen, Mikkel Haderup; Nicolaisen, Mathias Holst; Henriksen, Frederik Møller (2022). Bodies need yoga? No plastic surgery! Naturalistic versus instrumental bodies among professions in the Danish healthcare field. 19 s. Social Theory & Health. Vol. 20.
https://doi.org/10.1057/s41285-020-00151-z

Nielsen, Iben Husted; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian ; Larsen, Niels Sandholm (2022). Life goals as a driving force in traumatic brain injury rehabilitation: a longitudinal dyadic perspective. 8 s. Brain Injury. Vol. 36.
https://doi.org/10.1080/02699052.2022.2109748

Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Larsen, Kristian ; Thomassen, Ole Jacob (2021). Pierre Bourdieu in Studies of Organization and Management. Societal Change and Transforming Fields. ISBN: 9780367893354. 300 s. Routledge.

Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Thomassen, Ole Jacob; Larsen, Kristian (2021). Taking Bourdieu Further into Studies of Organizations & Management. Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Larsen, Kristian; Thomassen, Ole Jacob (Red.). Pierre Bourdieu in Studies of Organization and Management. Societal Change and Transforming Fields . s. 1-19. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003022510-1

Larsen, Kristian ; Harsløf, Ivan (2021). ‘The human bottom line’: New institutionalism and Bourdieu’s field theory on the growing prominence of healthiness in Nordic work organizations. Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Larsen, Kristian; Thomassen, Ole Jacob (Red.). Pierre Bourdieu in Studies of Organization and Management. Societal Change and Transforming Fields . Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig