English version
Kari Toverud Jensen

Kari Toverud Jensen

Administrative arbeidsområder

Strategi   Organisasjonsutvikling   Myndighetskontakt   Forskningspolitikk   Studiekvalitet

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jerpseth, Heidi; Alvestad, Vibeke; Halvorsen, Kristin; Jensen, Kari Toverud (2023). Students’ experiences of moral challenges in clinical placement during the covid-19 pandemic: a qualitative study. 12 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/nsf.13.1.2

Jensen, Kari Toverud; Jerpseth, Heidi (2023). Nursing students' perception of nursing knowledge: A qualitative study. 7 s. Nursing Open. Vol. 10.
https://doi.org/10.1002/nop2.1964

Hjerpaasen, Kari Jonsbu; Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6558

Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (2023). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. ISBN: 9788202794873. 197 s. Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, Kari Toverud (2023). Er det for mye praksis i sykepleierutdanningen? Historiske og sammenlignede erfaringer. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 35-49. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.198...

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni; Larsen, Kristian (2023). fagdidaktiske utfordringer i helsefagene. ISBN: 9788202827014. Cappelen Damm AS.

Rivenes Lafontan, Sara; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13030323

Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (2023). Fagdidaktiske temaer i helsefagene – en introduksjon. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 7-16. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.198...

Jensen, Kari Toverud; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1495

Valen, Kristin; Jensen, Kari Toverud; Holm, Anne Lise; Grov, Ellen Karine (2022). Palliative care in Norwegian nursing education: A document analysis of the integration of learning outcomes. 9 s. Nordic journal of nursing research.
https://doi.org/10.1177/20571585221098387

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig