English version
Kari Toverud Jensen

Kari Toverud Jensen

Administrative arbeidsområder

Strategi   Organisasjonsutvikling   Myndighetskontakt   Forskningspolitikk   Studiekvalitet

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Berre, Victoria Oppegaard ; Knutstad, Unni ; Jensen, Kari Toverud (2024). Perspectives on self-directed learning in bioscience in nurse education – An integrative review. Nurse Education Today. Vol. 137.
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106158

Jerpseth, Heidi ; Alvestad, Vibeke ; Halvorsen, Kristin ; Jensen, Kari Toverud (2023). Students’ experiences of moral challenges in clinical placement during the covid-19 pandemic: a qualitative study. 12 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/nsf.13.1.2

Jensen, Kari Toverud ; Jerpseth, Heidi (2023). Nursing students' perception of nursing knowledge: A qualitative study. 7 s. Nursing Open. Vol. 10.
https://doi.org/10.1002/nop2.1964

Rivenes Lafontan, Sara ; Hougaard, Peter Forde ; Knutstad, Unni ; Jensen, Kari Toverud ; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13030323

Hjerpaasen, Kari Jonsbu ; Jensen, Kari Toverud ; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6558

Knutstad, Unni ; Larsen, Kristian ; Jensen, Kari Toverud (2023). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. ISBN: 9788202794873. 197 s. Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, Kari Toverud (2023). Er det for mye praksis i sykepleierutdanningen? Historiske og sammenlignede erfaringer. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 35-49. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch3

Jensen, Kari Toverud ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89628

Valen, Kristin; Jensen, Kari Toverud ; Holm, Anne Lise; Grov, Ellen Karine (2022). Palliative care in Norwegian nursing education: A document analysis of the integration of learning outcomes. 9 s. Nordic journal of nursing research.
https://doi.org/10.1177/20571585221098387

Jensen, Kari Toverud ; Hougaard, Peter Forde ; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1495

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig