English version
Kari Jonsbu Hjerpaasen

Kari Jonsbu Hjerpaasen

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hjerpaasen, Kari Jonsbu ; Jensen, Kari Toverud ; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6558

Almendingen, Kari ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Hjerpaasen, Kari Jonsbu ; Henjum, Sigrun ; Hakestad, Kari Anne (2023). “It Enables Us to Reflect More on Nutrition”: A Mixed Methods Cross-Sectional Study on Preclinical Digital Training in Nurse Education. 13 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13010032Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig