English version
Ingrid Ruud Knutsen

Ingrid Ruud Knutsen

Kort om

Ingrid Ruud Knutsen er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Overordnet sett er forskningen knyttet til helsefremmende arbeid, pasientundervisning og sykepleie. Hun har deltatt i ulike prosjekter nasjonalt og internasjonalt, med fokus på bl.a. ivsstilssykdom, brukermedvirkning, pasientundervisning, sosialt nettverk og samarbeid i helsetjenesten. Hun har undervisningserfaring fra bachelorutdanningen i sykepleie og i masterutdanning i empowerment og helsefremmende arbeid og med veiledning av stipendiater. Fra 2020 har hun jobbet som studieleder ved studiested Kjeller og fra 2024 som instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.  

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Almendingen, Kari ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Hjerpaasen, Kari Jonsbu ; Henjum, Sigrun ; Hakestad, Kari Anne (2023). “It Enables Us to Reflect More on Nutrition”: A Mixed Methods Cross-Sectional Study on Preclinical Digital Training in Nurse Education. 13 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13010032

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud ; Fossum, Mariann; Christiansen, Karin; Halvorsen, Kristin (2022). Family caregivers’ involvement in caring for frail older family members using welfare technology: a qualitative study of home care in transition. 14 s. BMC Geriatrics. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12877-022-02890-2

Jensen, Kari Toverud ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89628

Knutsen, Ingrid Ruud ; Johnsrud, Unni; Slorafoss, Stine Jessli; Haugen, Antoine G.; Joranger, Pål (2022). We Are No Better Than the Weakest Link: Nurses’ Experiences With Medication Management in Primary Healthcare. Olsen, Rose Mari; Sletvold, Hege (Red.). Medication safety in municipal health and care services. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.172.ch17

Aasen, Line ; Johannessen, Anne-Kari M. ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Werner, Anne (2022). Negotiating safety and responsibility in caregiving to children receiving hospital-at-home: A Norwegian study of parents and homecare nurses' experiences. Health and Social Care in the Community.
https://doi.org/10.1111/hsc.13951

Aasen, Line ; Johannessen, Anne-Kari M. ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Werner, Anne (2021). The work of nurses to provide good and safe services to children receiving hospital-at-home: A qualitative interview study from the perspectives of hospital nurses and physicians. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.16062

Jerpseth, Heidi ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Jensen, Kari Toverud ; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15792

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud ; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. 11 s. BMC Health Services Research. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06243-4

Knutsen, Ingrid Ruud ; Hansen, Anita Guldahl ; Egede-Nissen, Veslemøy (2020). ‘The sofa is my base in daily life’: The experience of long-term, pelvic girdle pain after giving birth. Health Care for Women International.
https://doi.org/10.1080/07399332.2019.1689242

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud ; Foss, Ingrid Christina (2020). Guidelines as governance: Critical reflections from a documentary analysis of guidelines to support user involvement in research. Nursing Inquiry.
https://doi.org/10.1111/nin.12378

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig