English version
Ingrid Ruud Knutsen

Ingrid Ruud Knutsen

Kort om

Ingrid Ruud Knutsen er professor og studieleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hennes forskning er knyttet til helsefremmende arbeid, kronisk sykdom og empowerment. Hun har deltatt i ulike prosjekter, bl.a. knyttet til behandling av mennesker med sykelig overvekt i sin PhD og som post doktor i et EU-prosjekt med fokus på sosialt nettverk og mestring av diabetes type 2. Hun har erfaring med undervisning og veiledning av studenter i bachelorutdanningen i sykepleie og i masterutdanningen i empowerment og helsefremmende arbeid. Hun deltar som medveileder i flere doktorgradsprosjekter, bl.a. knyttet til brukermedvirkning i forskning og hjemmebaserte tjenester og hjemmesykehus for barn.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Almendingen, Kari; Knutsen, Ingrid Ruud; Hjerpaasen, Kari Jonsbu; Henjum, Sigrun; Hakestad, Kari Anne (2023). “It Enables Us to Reflect More on Nutrition”: A Mixed Methods Cross-Sectional Study on Preclinical Digital Training in Nurse Education. Education Sciences . Vol. 13.

Knutsen, Ingrid Ruud; Johnsrud, Unni; Slorafoss, Stine Jessli; Haugen, Antoine G.; Joranger, Pål (2022). We Are No Better Than the Weakest Link: Nurses’ Experiences With Medication Management in Primary Healthcare. Olsen, Rose Mari; Sletvold, Hege (Red.). Medication safety in municipal health and care services. kap. Cappelen Damm Akademisk.

Aasen, Line; Johannessen, Anne-Kari M.; Knutsen, Ingrid Ruud; Werner, Anne (2022). Negotiating safety and responsibility in caregiving to children receiving hospital-at-home: A Norwegian study of parents and homecare nurses' experiences. Health and Social Care in the Community .

Jensen, Kari Toverud; Knutsen, Ingrid Ruud; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning .

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Christiansen, Karin; Halvorsen, Kristin (2022). Family caregivers’ involvement in caring for frail older family members using welfare technology: a qualitative study of home care in transition. 14 s. BMC Geriatrics . Vol. 22.

Aasen, Line; Johannessen, Anne-Kari M.; Knutsen, Ingrid Ruud; Werner, Anne (2021). The work of nurses to provide good and safe services to children receiving hospital-at-home: A qualitative interview study from the perspectives of hospital nurses and physicians. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. 11 s. BMC Health Services Research . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2986198

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Ingrid Christina (2020). Guidelines as governance: Critical reflections from a documentary analysis of guidelines to support user involvement in research. Nursing Inquiry .

Singstad, Gyda; Zangi, Heidi Andersen; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er». Sykepleien Forskning .
https://hdl.handle.net/11250/2719837

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig