English version
Janne Bakke

Janne Bakke

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Aandahl, Ingrid-Jannicke ; Bakke, Janne ; Harring, Astrid Karina V. ; Knutsen, Ingrid Ruud (2023). God alene, BEST sammen! Tverrprofesjonell student-BEST. MedSim Nettverkskonferanse 2023. MedSimNorge.

Stojiljkovic, Marko ; Bakke, Janne ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Bjørnnes, Ann Kristin (2023). The Game Changer: Hvordan et nytt valgemne innen medisinsk simulering gir sykepleierstudenter fasilitatorkompetanse - en fremtidig ressurs for helsevesenet. Nettverkskonferanse. MedSimNorge.

Stojiljkovic, Marko ; Bakke, Janne (2023). The Game Changer: Sykepleierstudenters fasilitatorkompetanse - en fremtidig ressurs for helsevesenet. Nettverkskonferanse. MedSimNorge.

Stojiljkovic, Marko ; Bakke, Janne (2022). Medisinsk simulering som metode. Medisinsk Simulering i Helse Sør-Øst. Akershus universitetssykehus for Helse foretaket Sør-Øst.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig