English version
Astrid Karina Harring

Astrid Karina Harring

Kort om

Astrid er universitetslektor og stipendiat, og har fagemneansvar for PMED3000 på BA i paramedisin.

Av forskningsmetode har Astrid primært kvantitativ erfaring og har forsket på hjertestans utenfor sykehus, studenters livskvalitet, jobbtilfredshet i praksisstudier, StudentBEST: tverrprofesjonell team trening, spillbasert- og digital simulering. Doktorgradsstudiet hennes omhandler hyppige innringere til medisinsk nødtelefon. 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Harring, Astrid Karina V. ; Idland, Siri ; Dugstad, Janne H (2024). When do medical operators choose to use, or not use, video in emergency calls? A case study. BMJ Open Quality. Vol. 13.
https://doi.org/10.1136/bmjoq-2024-002751

Emma, Christensen; Bugge, Helge Fagerheim; Hagemo, Jostein Skjalg; Larsen, Karianne; Harring, Astrid Karina V. ; Gleditsch, Jostein; Ibsen, Jørgen; Guterud, Mona; Sandset, Else Charlotte; Hov, Maren Ranhoff (2024). Prehospital stroke diagnostics using three different simulation methods: A pragmatic pilot study. European Stroke Journal.
https://doi.org/10.1177/23969873241252564

Harring, Astrid Karina V. ; Røislien, Jo; Larsen, Karianne; Guterud, Mona; Bugge, Helge Fagerheim; Sandset, Else Charlotte; Kristensen, Dorte Vesterager; Hov, Maren Ranhoff (2023). Gamification of the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) for simulation training—a feasibility study. Advances in Simulation. Vol. 8.
https://doi.org/10.1186/s41077-023-00245-4

Häikiö, Kristin ; Harring, Astrid Karina V. ; Kveen, Rune ; Rand, Kim; Jørgensen, Trine Møgster (2023). Reduced quality of life, more technical challenges, and less study motivation among paramedic students after one year of the COVID-19 pandemic - a survey study. 9 s. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04120-8

Harring, Astrid Karina V. ; Kramer-Johansen, Jo; Tjelmeland, Ingvild Beathe Myrhaugen (2023). Resuscitation of older adults in Norway; a comparison of survival and outcome after out-of-hospital cardiac arrest in healthcare institutions and at home. Resuscitation. Vol. 189.
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.10987

Kjærvoll, Hege Kristin; Andersson, Lars-Jøran; Bakkelund, Karin Elvenes; Harring, Astrid Karina V. ; Tjelmeland, Ingvild Beathe Myrhaugen (2023). Description of the prehospital emergency healthcare system in Norway. Resuscitation Plus. Vol. 17.
https://doi.org/10.1016/j.resplu.2023.100509

Harring, Astrid Karina ; Tjelmeland, Ingvild Beathe Myrhaugen; Andenæs, Randi ; Kramer-Johansen, Jo (2022). Blir beslutninger om behandlingsbegrensninger respektert utenfor sykehus når man har ringt 113?. 13 s. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/tfo.8.3.1Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig