English version
Kristin Häikiö

Kristin Häikiö

Kort om

Kristin Häikiö har fordypet seg i veiledning av studenter på bachelor-, master-, og PhD nivå. Hun har fagemneansvar for PMED3900 Bacheloroppgaven og PMED1050 Folkehelse og helseforvaltning. I tillegg underviser Kristin om temaene vold og omsorgssvikt mot eldre, å være pårørende til eldre personer med demens, akademisk skriving og forskningsmetode.

Av forskningsmetode har Kristin erfaring med dybdeintervjuer, fokusgrupper, deltagende observasjon og spørreskjema.  Hun har erfaring med kvalitative, kvantitative og blandede metoder innenfor temaene pårørende, helsetjenesteforskning, kvalitet i helsetjenesten, demens, paramedisin, tvang, psykisk helse, vold mot ambulansepersonell, samtykkekompetanse og helsekompetanse

 

 

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Akuttmedisin   Ambulansesjåfør   Ambulansetjeneste   Akutt og kritisk syke   Dementia care   Paramedic

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergem, Anne Kristine; Thorvaldsen, Nina Øye ; Häikiö, Kristin ; Olsen-Bergem, Heming (2024). "Some missions can be quite emotionally painful." Paramedic´s experience exercising coercion during assignments—A qualitative study. PLOS ONE. Vol. 19.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290593

Häikiö, Kristin ; Rugkåsa, Jorun (2023). Seeking a care–life balance: family carers’ perspectives on how quality of life can improve when caring for an older person living with dementia. International Journal of Care and Caring.
https://doi.org/10.1332/239788221X16909940695901

Häikiö, Kristin ; Harring, Astrid Karina V. ; Kveen, Rune ; Rand, Kim; Jørgensen, Trine Møgster (2023). Reduced quality of life, more technical challenges, and less study motivation among paramedic students after one year of the COVID-19 pandemic - a survey study. 9 s. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04120-8

Häikiö, Kristin ; Bergem, Anne Kristine; Holst, Øyvind ; Thorvaldsen, Nina Øye (2023). Ambulance personnel use of coercion and use of safety belts in Norway. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10332-x

Thorvaldsen, Nina Øye ; Bergem, Anne Kristine; Holst, Øyvind ; Häikiö, Kristin (2022). Bruk av tvang under ambulansetransport. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 142.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.22.0086

Häikiö, Kristin ; Andersen, Jeanette Viggen ; Bakkerud, Morten ; Christiansen, Carl ; Rand, Kim; Staff, Trine (2021). A retrospective survey study of paramedic students’ exposure to SARS‑CoV‑2, participation in the COVID‑19 pandemic response, and health‑related quality of life. 13 s. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Vol. 29.
https://doi.org/10.1186/s13049-021-00967-2

Häikiö, Kristin ; Sagbakken, Mette ; Rugkåsa, Jorun (2020). Family carers’ involvement strategies in response to sub-optimal health services to older adults living with dementia – a qualitative study. BMC Geriatrics. Vol. 20:290.
https://doi.org/10.1186/s12877-020-01663-z

Häikiö, Kristin ; Cloutier, Denise; Rugkåsa, Jorun (2020). Is health literacy of family carers associated with carer burden, quality of life, and time spent on informal care for older persons living with dementia?. PLOS ONE.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241982

Häikiö, Kristin ; Sagbakken, Mette ; Rugkåsa, Jorun (2019). Dementia and patient safety in the community: a qualitative study of family carers’ protective practices and implications for services. BMC Health Services Research. Vol. 19:635.
https://doi.org/10.1186/s12913-019-4478-2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig