English version
Kari Høium

Kari Høium

Vitenskapelige publikasjoner

Høium, Kari; Erichsen, Torunn; Johannessen, Lilja Marlen; Raaheim, Arild; Torbjørnsen, Astrid (2023). What characterizes the use of digital technology in bachelor level practice placements in health programs?. Nurse Education in Practice.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i...

Høium, Kari (2022). Selvbestemmelse, samvalg og beslutningsstøtte. ISBN: 9788215053165. 16 s. Universitetsforlaget.

Høium, Kari; Blaalid, Laila; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-04-05

Høium, Kari; Klintwall, Lars; Lunde, Gerd Hilde (2015). The effects of reflective counseling on learning outcomes for undergraduate students in social education. UNIPED. Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/2982

Käck, Annika; Roll-Petterson, Lise; Alai-Rosales, Shahla S.; Høium, Kari; Männikkö-Barbutiu, Sirkku (2014). Intercultural Blended Design Considerations: A Case StudyOf A Nordic‐Baltic Course In Autism Intervention. European Journal of Open, Distance and E-Learning. Vol. 17.
https://doi.org/10.2478/eurodl-2014-0006

Arntzen, Erik; Høium, Kari (2010). On the effectiveness of interteaching. 6 s. The Behavior Analyst Today (BAT). Vol. 11. http://www.baojournal.com/BAT Journal/VOL-11/BAT 1...

Høium, Kari (2009). Læring i praksis: tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 5.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10...

Høium, Kari (2005). En fenomenologisk tilnærming til å undersøke hvem som bestemmer - hjelperen eller den voksne utviklingshemmede. Howe, Alec; Høium, Kari; Kvernmo, Gerd; Knutsen, Ingrid Ruud (Red.). Studenten som forsker i utdanning og yrke : vitenskapelig tenkning og metodebruk. s. 50-65. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høium, Kari (2004). Selvbestemmelse for voksne utviklingshemmede - hva vil det kreve?. Det er mitt liv : brukermedvirkning og nye hjeperoller i habilitering og rehabilitering. s. 154-176. Universitetsforlaget.

Bollingmo, Leif; Johnsen, Bjørn-Eirik; Høium, Kari (2004). Brukermedvirkning, kunnskap og handling. Bollingmo, Leif; Høium, Kari; Johnsen, Bjørn-Eirik (Red.). Det er mitt liv : brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering. s. 25-37. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig