English version
Laila Blaalid

Laila Blaalid

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lunde, Gerd Hilde; Blaalid, Laila; Gerbild, Helle; Areskoug Josefsson, Kristina (2022). Assessment of the Psychometrics of the Students Attitudes towards Addressing Sexual Health Extended (SA-SH-Ext) Questionnaire for Social Educator Students. 9 s. Sexual Medicine - Open Access . Vol. 10.

Høium, Kari; Blaalid, Laila; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED . Vol. 43.

Blaalid, Laila (2014). Spesialisthelsetjenestens tilbud for mennesker med autismespekterforstyrrelse sett i lys av mandat og politiske føringer :. Psykologi i kommunen (PIK) . Vol. 49.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig