English version
Laila Blaalid

Laila Blaalid

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lunde, Gerd Hilde ; Blaalid, Laila ; Gerbild, Helle ; Areskoug Josefsson, Kristina (2022). Assessment of the Psychometrics of the Students Attitudes towards Addressing Sexual Health Extended (SA-SH-Ext) Questionnaire for Social Educator Students. 9 s. Sexual Medicine - Open Access. Vol. 10.
https://doi.org/10.1016/j.esxm.2022.100507

Høium, Kari ; Blaalid, Laila ; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-04-05

Blaalid, Laila (2014). Spesialisthelsetjenestens tilbud for mennesker med autismespekterforstyrrelse sett i lys av mandat og politiske føringer :. 9 s. Psykologi i kommunen (PIK). Vol. 49.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig