English version
Gerd Hilde Lunde

Gerd Hilde Lunde

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lunde, Gerd Hilde; Blaalid, Laila; Gerbild, Helle; Areskoug Josefsson, Kristina (2022). Assessment of the Psychometrics of the Students Attitudes towards Addressing Sexual Health Extended (SA-SH-Ext) Questionnaire for Social Educator Students. 9 s. Sexual Medicine - Open Access. Vol. 10.
https://doi.org/10.1016/j.esxm.2022.100507

Lunde, Gerd Hilde; Bakke, Anne; Areskoug Josefsson, Kristina (2020). Piloting a Research-Oriented Teaching Model in a Bachelor Program for Social Educators – A Way to Increase Competence in Research Methodology and Sexual Health?. 14 s. UNIPED. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-03-08

Høium, Kari; Klintwall, Lars; Lunde, Gerd Hilde (2015). The effects of reflective counseling on learning outcomes for undergraduate students in social education. UNIPED. Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/2982Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig