English version
Britt-Evy Westergård

Britt-Evy Westergård

Kort om

Faglig bakgrunn: Vernepleier, ped.sem, spes.ped., ledelse, prosjektleder, atferdsterapeut, forebyggende- og helsefremmende arbeid, seksualveileder, Phd fra universitet I Edinburgh. Arbeidsfelt: Undervisning om målretta miljøarbeid, kvalitetsutvikling, livsfortellingarbeid, empowerment i praksis, livsfortellingarbeidmodellen og livsavslutning. Forskningsfelt: personer med utviklingshemming, inkludering i forskning, livsfortellingarbeid, helse, livsavslutning, aldring, person sentrert tenesteyting og personfokusert praksis, empowerment og personalopplæring. Aktiv i Miljøterapeutisk nettverk for vpl utdanningene i Norge, Inkluderende forskning for og sammen med personer med utviklingshemming og EAPC (European Association of Palliative Care) Reference Group on Intellectual Disability. driver og er deltaker i flere nasjonale og internasjonale prosjekter. Engelskspråklige og norske artikler og bøker, med et spesielt fokus på "tilgjengelig takst for alle".

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Medforskning   Tjenesteutvikling   Utviklingshemming   Personfokusert praksis   Livsfortellingarbeid   Personalopplæring   Målretta miljøarbeid

Land

Norge

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Westergård, Britt-Evy (2021). Livsfortellinger. Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn. ISBN: 978-82-15-02681-7. 218 s. Universitetsforlaget.

Chalachanova, Anna; Nind, Melanie; Østby, May; Power, Andrew; Tilley, Liz; Walmsley, Jan; Westergård, Britt-Evy; Heia, Torill; Gerhardsen, Alf Magne; Oterhals, Ole Magnus; King, Matthew (2020). Building relationships in inclusive research in diverse contexts. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/11250/2729002

Westergård, Britt-Evy (2016). Vennskap som ressurs og satsningsområde i tjenester til voksne og eldre med utviklingshemning :. Psykologi i kommunen (PIK) . Vol. 51.

Tuffrey-Wijne, Irene; McLaughlin, Dorry; Curfs, Leopold; Dusart, Anne; Hoenger, Catherine; McEnhill, Linda; Read, Sue; Ryan, Karen; Satgé, Daniel; Straßer, Benjamin; Westergård, Britt-Evy; Oliver, David (2015). Defining consensus norms for palliative care of people with intellectual disabilities in Europe, using Delphi methods: A White Paper from the European Association of Palliative Care. Palliative Medicine .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig