English version
Britt-Evy Westergård

Britt-Evy Westergård

Kort om

Faglig bakgrunn: vernepleier, ped.sem, spes.ped., ledelse, prosjektleder, atferdsterapeut, forebyggende- og helsefremmende arbeid, seksualveileder, Phd fra universitet I Edinburgh.

Arbeidsfelt: livsfortellingsarbeid, personfokusert praksis, CRPD, målretta miljøarbeid, kvalitetsutvikling, empowerment og livsavslutning. Forskningsfelt: helse, livssituasjon og vennskap hos personer med utviklingshemming, inkluderende forskning, livsfortellingarbeid, livsavslutning, aldring, personfokusert praksis/tenester, empowerment og personalopplæring.

Er aktiv i miljøterapeutisk nettverk for vernepleierutdanningene, inkluderende forskning for og sammen med personer med utviklingshemming, nasjonale nettverk om PAS, CRPD og  reference Group on Intellectual Disability/EAPC (European Association of Palliative Care). Forfatter av engelskspråklige og norske artikler og bøker, med et spesielt fokus på enkel tekst med enkelt innhold.

Jobber delt som førsteamanuensis på vernepleierutdanningen og som leder for Forskerforbundet ved Oslomet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Medforskning   Tjenesteutvikling   Utviklingshemming   Personfokusert praksis   Livsfortellingarbeid   Personalopplæring   Målretta miljøarbeid

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Westergård, Britt-Evy (2022). Livsfortellingsarbeid som grunnlag for personfokusert praksis. ISBN: 978-82-15-05316-5. 21 s. Universitetsforlaget.

Westergård, Britt-Evy (2021). Livsfortellinger. Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn. ISBN: 978-82-15-02681-7. 218 s. Universitetsforlaget.

Chalachanova, Anna; Nind, Melanie; Østby, May; Power, Andrew; Tilley, Liz; Walmsley, Jan; Westergård, Britt-Evy ; Heia, Torill; Gerhardsen, Alf Magne; Oterhals, Ole Magnus; King, Matthew (2020). Building relationships in inclusive research in diverse contexts. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.16993/SJDR.681

Westergård, Britt-Evy (2016). Vennskap som ressurs og satsningsområde i tjenester til voksne og eldre med utviklingshemning :. 10 s. Psykologi i kommunen (PIK). Vol. 51.

Tuffrey-Wijne, Irene; McLaughlin, Dorry; Curfs, Leopold; Dusart, Anne; Hoenger, Catherine; McEnhill, Linda; Read, Sue; Ryan, Karen; Satgé, Daniel; Straßer, Benjamin; Westergård, Britt-Evy ; Oliver, David (2015). Defining consensus norms for palliative care of people with intellectual disabilities in Europe, using Delphi methods: A White Paper from the European Association of Palliative Care. Palliative Medicine.
https://doi.org/10.1177/0269216315600993Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig