English version
Ane Johannesen

Ane Johannesen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Myhr, Sina; Kongsgård, Bente ; Johannesen, Ane ; Bakken, Trine Lise (2022). Tilrettelegging av sosiale møteplassar for vaksne med utviklingshemming i eit kommunalt bufellesskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.6

Johannesen, Ane ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Tveiten, Sidsel (2018). "Hun må jo reflektere sammen med meg". Et studentperspektiv på kvalitet i veiledning i praksisstudier. ISBN: 978-82-450-2141-7. 231 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig