English version
Ane Johannesen

Ane Johannesen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Myhr, Sina; Kongsgård, Bente; Johannesen, Ane; Bakken, Trine Lise (2022). Tilrettelegging av sosiale møteplassar for vaksne med utviklingshemming i eit kommunalt bufellesskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 19.

Johannesen, Ane; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel (2018). "Hun må jo reflektere sammen med meg". Et studentperspektiv på kvalitet i veiledning i praksisstudier. ISBN: 978-82-450-2141-7. 231 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig