English version
Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken

Vitenskapelige publikasjoner

Bakken, Trine Lise; Kildahl, Arvid Nikolai; Ludvigsen, Linn Beate; Bjørgen, Tale Gjertine; Dalhaug, Kristina Caroline; Hellerud, Jane Margrete Askeland; Hove, Oddbjørn; Solheim-Inderberg, Ann Magritt; Karlsen, Kjersti; Helverschou, Sissel Berge (2023). Schizophrenia in autistic people with intellectual disabilities: Symptom manifestations and identification. 16 s. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities.
https://doi.org/10.1111/jar.13127

Myhr, Sina; Kongsgård, Bente; Johannesen, Ane; Bakken, Trine Lise (2022). Tilrettelegging av sosiale møteplassar for vaksne med utviklingshemming i eit kommunalt bufellesskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.6

Hørsrud, Linda Kristin; Bakken, Trine Lise (2022). Community services during the COVID-19 pandemic in a Norwegian county: impact on users with multiple, complex needs and their service providers – a qualitative study. 12 s. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. Vol. 16.
https://doi.org/10.1108/AMHID-12-2021-0049

Sommerstad, Heidi Sageng; Kildahl, Arvid Nikolai; Munkhaugen, Ellen Kathrine; Karlsen, Kjersti; Bakken, Trine Lise (2021). Experiences of ward atmosphere in inpatients with intellectual disability and mental illness: clinical implications for mental health nursing. 9 s. International Journal of Developmental Disabilities (IJDD). Vol. 67.
https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1900507

Bakken, Trine Lise (2021). Behavioural equivalents of schizophrenia in people with intellectual disability and autism spectrum disorder. A selective review. 7 s. International Journal of Developmental Disabilities (IJDD). Vol. 67.
https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1925402

Bakken, Trine Lise (2021). Psychosocial treatment of major depression in people with intellectual disabilities. Improvements within the last four decades: points of view. 4 s. International Journal of Developmental Disabilities (IJDD). Vol. 67.
https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1969498

Bakken, Trine Lise (2021). Editorial for the special issue ‘Intellectual Disabilities and Mental health: Assessment and Treatment’. 2 s. International Journal of Developmental Disabilities (IJDD). Vol. 67.
https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1971887

Helverschou, Sissel Berge; Bakken, Trine Lise; Berge, Heidi; Bjørgen, Tale Gjertine; Botheim, Henrik; Hellerud, Jane; Helseth, Ingunn; Hove, Oddbjørn; Johansen, Per Anders; Kildahl, Arvid Nikolai; Ludvigsen, Linn Beate; Nygaard, Sissel; Rysstad, Anne Langseth; Wigaard, Elisabeth; Howlin, Patricia (2020). Preliminary findings from a nationwide, multicentre mental health service for adults and older adolecents with autism spectrum disorder and ID. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.
https://doi.org/10.1111/jppi.12366

Løkke, Jon Arne; Bakken, Trine Lise (2020). Kunnskapsbasert miljøterapi - et utkast. Bakken, Trine Lise (Red.). Håndbok i miljøterapi. Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming.. s. 39-48. Fagbokforlaget.

Helverschou, Sissel Berge; Rysstad, Anne Langseth; Wigaard, Elisabeth; Hellerud, Jane; Ludvigsen, Linn Beate; Bakken, Trine Lise; Bjørgen, Tale Gjertine; Berge, Heidi; Hove, Oddbjørn; Kildahl, Arvid Nikolai (2020). Er ekstrem unngåelse av krav "patologisk"?. Autisme i dag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig