English version
Bente Kongsgård

Bente Kongsgård

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Sosialantropologi

Emner

Veiledning   Søvn

Vitenskapelige publikasjoner

Myhr, Sina; Kongsgård, Bente ; Johannesen, Ane ; Bakken, Trine Lise (2022). Tilrettelegging av sosiale møteplassar for vaksne med utviklingshemming i eit kommunalt bufellesskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.6Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig