Norwegian version
Bente Kongsgård

Bente Kongsgård

Fields of study

Academic disciplines

Education   Social anthropology

Subject areas

Guidance   Sleep

Research reports

Taasen, Inger; Andersson, Lena; Kongsgård, Bente; Nybø, Elsa; Skjerve-Nielssen, Tove; Lühr, Nina; Hafstad Augdahl, Marthe; Kittelsen, Anne (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Lære om, av og med hverandre på tvers av 6 ulike helse- og sosialfagutdanninger i kommunal praksis. ISBN: 978-82-93208-84-6. 48 p.

Kongsgård, Bente (2005). Et feltstudium av vernepleierstudenter i praksis og deres opplevelser og nytte av veiledningen. 56 p.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete