Norwegian version
Bente Kongsgård

Bente Kongsgård

Fields of study

Academic disciplines

Education   Social anthropology

Subject areas

Guidance   Sleep

Scientific publications

Myhr, Sina; Kongsgård, Bente ; Johannesen, Ane ; Bakken, Trine Lise (2022). Tilrettelegging av sosiale møteplassar for vaksne med utviklingshemming i eit kommunalt bufellesskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.6These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete