Norwegian version
Bente Kongsgård

Bente Kongsgård

Fields of study

Academic disciplines

Education   Social anthropology

Subject areas

Guidance   Sleep

Scientific publications

Almås, Inger Karin; Blaalid, Laila; Kongsgård, Bente; Hay-Hansson, Aina Wiola; Bredvold, Ann Merethe; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Høium, Kari (2023). Studenters evaluering av digital oppfølging i praksis ved bachelor i vernepleie. Fontene forskning .

Myhr, Sina; Kongsgård, Bente; Johannesen, Ane; Bakken, Trine Lise (2022). Tilrettelegging av sosiale møteplassar for vaksne med utviklingshemming i eit kommunalt bufellesskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 19.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete