English version
Ragnhild Flittie Onstad

Ragnhild Flittie Onstad

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørbu, Emilie Engan; Røkholt, Gro ; Onstad, Ragnhild Flittie (2023). Bachelorstudenters erfaringer med kvalitet i praksisstudier under koronapandemien -en kvalitativ studie. 18 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6459

Kirkbakk, Marianne Elgåen; Onstad, Ragnhild Flittie ; Haukland, Magne (2023). Gruppelederes erfaringer med digitale lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6439

Johannesen, Ane ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Tveiten, Sidsel (2018). "Hun må jo reflektere sammen med meg". Et studentperspektiv på kvalitet i veiledning i praksisstudier. ISBN: 978-82-450-2141-7. 231 s. Fagbokforlaget.

Onstad, Ragnhild Flittie ; Nordhaug, Marita ; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne ; Uppsata, Solveig ; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 86-104. Fagbokforlaget.

Uppsata, Solveig ; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Haukland, Magne ; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 121-136. Fagbokforlaget.

Haukland, Magne ; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Tveiten, Sidsel ; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 105-120. Fagbokforlaget.

Tveiten, Sidsel ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Haukland, Magne (2015). Refleksjon over praksis i lys av empowerment : en fokusgruppeundersøkelse. Nordic journal of nursing research. Vol. 35.
https://doi.org/10.1177/0107408315579812

Tveiten, Sidsel ; Haukland, Magne ; Onstad, Ragnhild Flittie (2011). "The patients voice - empowerment in a psychiatric context". Vård i Norden. Vol. 31. http://hdl.handle.net/10642/968Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig