English version
Marita Nordhaug

Marita Nordhaug

Kort om

Jeg er sykepleier med spesiell interesse for helsefaglig og normativ etikk, sykepleiefilosofi- og vitenskap, og sykepleieutdanning. Jeg har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, og PhD i profesjonsstudier fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nåværende OsloMet). Min hovedfagsoppgave handlet om verdikonflikter, omsorgsetikk og partiskhet i sykepleie, og jeg forfulgte samme tema i min PhD. I 2017 ga jeg ut boken «Partiality and Justice in Nursing Care» om dette temaet. Hovedsakelig arbeider jeg ved bachelorprogrammet i sykpleie og masterprogrammet i Empowerment og helsefremmende arbeid. Jeg er også leder av forskningsgruppen Empowerment ved OsloMet.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Solbakken, Liss Marita; Nordhaug, Marita; Halvorsen, Kristin (2022). Patients’ experiences of involvement, motivation and coping with physiotherapists during subacute stroke rehabilitation–a qualitative study. 7 s. European Journal of Physiotherapy.
https://doi.org/10.1080/21679169.2022.2032825

Nordhaug, Marita (2021). Quandaries of Autonomy and Empowerment in Evidence-Based Nursing Care. 13 s. Professions and Professionalism. Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/pp.3711

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling. Vol. 103.
https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.02.017

Nordhaug, Marita (2018). Veilederens dobbeltrolle: etiske aspekter i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 202-214. Fagbokforlaget.

Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 121-136. Fagbokforlaget.

Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 86-104. Fagbokforlaget.

Mortensen, Anne Helene; Nordhaug, Marita; Lohne, Vibeke (2018). Nudging in Nursing. Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/0969733018779226

Nordhaug, Marita (2017). Partiality and Justice in Nursing Care. ISBN: 978-0-415-79281-3. 126 s. Routledge.

Nordhaug, Marita; Nortvedt, Per (2011). Mature care in professional relationships and health care prioritisations. Nursing Ethics. Vol. 18.
https://doi.org/10.1177/0969733010389257

Nordhaug, Marita; Nortvedt, Per (2011). Justice and Proximity: Problems for an Ethics of Care. Health Care Analysis. Vol. 19.
https://doi.org/10.1007/s10728-010-0159-3

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig