English version
Wenche Myklebust

Wenche Myklebust

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Høium, Kari ; Myklebust, Wenche (1997). Det beste for Øyvind?. 1 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høium, Kari ; Myklebust, Wenche (1997). Fagetiske scenebilder: fagetikk og hverdagsdilemmaer i omsorgsyrkene Veiledningshefte og video. 1 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig