English version
Victoria Oppegaard Berre

Victoria Oppegaard Berre

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Berre, Victoria Oppegaard ; Knutstad, Unni ; Jensen, Kari Toverud (2024). Perspectives on self-directed learning in bioscience in nurse education – An integrative review. Nurse Education Today. Vol. 137.
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106158Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig