English version
Marianne Molin

Marianne Molin

Kort om

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med utdanning og erfaring både innen ernæring, epidemiologi og pedagogikk.

Mine forskningsinteresser favner bredt: fra ulike epidemiologiske studier som undersøker helseutfall av sjømat, mineraler og sporstoffer, eldre og ernæring, sykelig overvekt, kosttilskudd og helsekompetanse samt forskning på utdanning.

Jeg underviser blant annet i forskningssmetode og epidemiologi, noe jeg har gjort siden 2005. Kritisk tenkning er et tema som opptar meg spesielt, og jeg er prosjektleder for "Bak Overskriftene" som er et tverrfaglig prosjekt som har som formål å lære studenter å kritisk vurdere helsepåstander i media. Dette er nå implementert som et læringsdesign i det nye tverrfaglige emnet "Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten", som ca. 1500 studenter skal ta årlig. Å lære kritisk vurdering av helsepåstander i media kan være et springbrett til å lære kritisk tenkning og oppøve den kritiske helsekompetansen, noe som er særlig viktig for å kunne manøvrere seg i det digitale landskapet av helseinformasjon slik at man kan foreta informerte behandlingsvalg om egen helse.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Edvardsen Tonheim, Live ; Molin, Marianne ; Brevik, Asgeir ; Gundersen, Malene Wøhlk ; Garnweidner-Holme, Lisa (2024). Facilitators and barriers to online group work in higher education within health sciences–a scoping review. Medical Education Online. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/10872981.2024.2341508

Bauch, Charlotte; Torheim, Liv Elin ; Almendingen, Kari ; Molin, Marianne ; Terragni, Laura (2023). Food Habits and Forms of Food Insecurity among International University Students in Oslo: A Qualitative Study. 20 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 20.
https://doi.org/10.3390/ijerph20032694

Jøranli, Karoline Thomlevold; Vefring, Linn Tennefoss; Dalen, Maria; Garnweidner-Holme, Lisa ; Molin, Marianne (2023). Experiences of social support by participants with morbid obesity who participate in a rehabilitation program for health-behavior change: a qualitative study. 9 s. BMC Nutrition. Vol. 9.
https://doi.org/10.1186/s40795-023-00810-0

Fjerdingren, Marit; Garnweidner-Holme, Lisa ; Nesse, Linda; Molin, Marianne (2023). Experiences of living with binge eating disorder and facilitators of recovery processes: a qualitative study. 8 s. Journal of Eating Disorders. Vol. 11.
https://doi.org/10.1186/s40337-023-00929-2

Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Tørris, Christine ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter ; Garnweidner-Holme, Lisa ; Habib, Laurence Marie Anna ; Molin, Marianne (2023). Development and Evaluation of a Serious Game Application to Engage University Students in Critical Thinking about Health Claims: Mixed Methods Study. JMIR Formative Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.2196/44831

Bjøntegaard, Marie Michaelsen; Molin, Marianne ; Kolby, Marit; Torheim, Liv Elin (2023). Purchase of ultra-processed foods in Norway: A repeated cross-sectional analysis of food sales in 2013 and 2019. 11 s. Public Health Nutrition (PHN). Vol. 26.
https://doi.org/10.1017/S1368980023001192

Hartford Kvæl, Linda Aimee ; Løchting, Ida; Molin, Marianne (2022). Use of Dietary Supplements and Perceived Knowledge among Adults Living with Fibromyalgia in Norway: A Cross-Sectional Study. Nutrients. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/nu14010005

Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Heim, Greta; Thuestad, Ruth Olaug; Molin, Marianne ; Brevik, Asgeir (2022). Free School Meal Improves Educational Health and the Learning Environment in a Small Municipality in Norway. Nutrients. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/nu14142989

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig