English version
Marianne Molin

Marianne Molin

Kort om

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med utdanning og erfaring både innen ernæring, epidemiologi og pedagogikk.

Mine forskningsinteresser favner bredt: fra ulike epidemiologiske studier som undersøker helseutfall av sjømat, mineraler og sporstoffer, eldre og ernæring, sykelig overvekt, kosttilskudd og helsekompetanse samt forskning på utdanning.

Jeg underviser blant annet i forskningssmetode og epidemiologi, noe jeg har gjort siden 2005. Kritisk tenkning er et tema som opptar meg spesielt, og jeg er prosjektleder for "Bak Overskriftene" som er et tverrfaglig prosjekt som har som formål å lære studenter å kritisk vurdere helsepåstander i media. Dette er nå implementert som et læringsdesign i det nye tverrfaglige emnet "Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten", som ca. 1500 studenter skal ta årlig. Å lære kritisk vurdering av helsepåstander i media kan være et springbrett til å lære kritisk tenkning og oppøve den kritiske helsekompetansen, noe som er særlig viktig for å kunne manøvrere seg i det digitale landskapet av helseinformasjon slik at man kan foreta informerte behandlingsvalg om egen helse.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjøntegaard, Marie Michaelsen; Molin, Marianne; Kolby, Marit; Torheim, Liv Elin (2023). Purchase of ultra-processed foods in Norway: A repeated cross-sectional analysis of food sales in 2013 and 2019. Public Health Nutrition .

Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Garnweidner-Holme, Lisa; Habib, Laurence Marie Anna; Molin, Marianne (2023). Development and Evaluation of a Serious Game Application to Engage University Students in Critical Thinking about Health Claims: Mixed Methods Study. JMIR Formative Research . Vol. 7.

Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Tørris, Christine; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED . Vol. 46.

Bauch, Charlotte; Torheim, Liv Elin; Almendingen, Kari; Molin, Marianne; Terragni, Laura (2023). Food Habits and Forms of Food Insecurity among International University Students in Oslo: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/3055030

Heim, Greta; Thuestad, Ruth Olaug; Molin, Marianne; Brevik, Asgeir (2022). Free School Meal Improves Educational Health and the Learning Environment in a Small Municipality in Norway. Nutrients . Vol. 14.

Tørris, Christine; Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences . Vol. 12.

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Løchting, Ida; Molin, Marianne (2022). Use of Dietary Supplements and Perceived Knowledge among Adults Living with Fibromyalgia in Norway: A Cross-Sectional Study. Nutrients . Vol. 14.

Halvorsen, Rine Elise; Elvestad, Mathilde; Molin, Marianne; Aune, Dagfinn (2021). Fruit and vegetable consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. BMJ Nutrition, Prevention and Health . Vol. 4.

Molin, Marianne; Meyer, Mona Elisabeth; Medin, Tirill (2021). Anatomy, physiology and biochemistry: nursing students’ perceptions of the learning outcome from a flipped classroom. Sykepleien Forskning . Vol. 15.

Almendingen, Kari; Saltyte Benth, Jurate; Molin, Marianne (2021). Large Scale Blended Learning Design in an Interprofessional Undergraduate Course in Norway: Context Description and Supervisors’ Perspective. MedEdPublish.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig